Hoppa till huvudinnehåll

Stadens fastighetsindelning efter 1930

Stadens nya kvartersnamn var uppdelade efter ett bestämt system, för de sju kvarteren. Förändringen infördes under 1920-talet och från 1 januari 1930 tillämpades det fullt ut. Med senare kompletteringar används det fortfarande.

Indelning från 1930

  • alla kvadrater inom S:t Pers kvarter erhöll namn på A
  • alla kvadrater inom S:t Lars kvarter erhöll namn på B
  • alla kvadrater inom Tannefors kvarter erhöll namn på D
  • alla kvadrater inom S:t Kors kvarter erhöll namn på E
  • alla kvadrater inom Gottfridsbergs kvarter erhöll namn på F
  • alla kvadrater inom Västanstångs kvarter erhöll namn på G
  • alla kvadrater inom Tinnerbäckslyckan erhöll namn på H

Dagens indelning

Stadsdelsindelning har förändrats under åren i och med att staden har expanderat. Idag ser fördelningen ut på följande sätt:

Grupp

Namn

A

Hunneberg

Innerstaden

Steninge

Nedre Vasastaden

Övre Vasastaden

B

Innerstaden

Nedre Vasastaden

D Innerstaden
E

Ekkällan

Garnisonen

Innerstaden

Stolplyckan

F

Fridhem

Gottfridsberg

Innerstaden (kv. Fontänen)

G

Innerstaden

Skäggetorp

Steninge

Tornby

H Hejdegården
I

Lambohov

Mjärdevi

T1

Valla

K

Kungsberget

Tannefors

L

Berga

Majelden

Ramshäll

M

Kungsberget

Råberga

N

Hackefors

Hjulsbro

O

Barhäll

Fridhem

Ryd

Tornhagen

Åbylund

P

Kallerstad

Kungsberget

R

Ekholmen

Ullstämma

Vidingsjö

Åleryd

S

Hejdegården

Tannefors

Vimanshäll

T

Johannelund

Majelden

Vimanshäll

Åleryd

Ånestad

Senast uppdaterad den 25 november 2022