Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Stadsarkivet firar Demokratin 100 år

1921 fick Sverige allmän och lika rösträtt. För första gången fick både män och kvinnor rösta på lika villkor. I januari året därpå inträdde de första kvinnorna i riksdagen. På lokal nivå hade kvinnor redan tidigare haft möjligt att arbeta politiskt. Den första kvinnan i Linköpings stadsfullmäktige kom in 1916, men det stora genombrottet här i staden kom 1919 då åtta kvinnor valdes in.

Linköpings stadsarkiv är en del av kommunens firande av Demokratin 100 år. Vi berättar här om genombrottet för den kvinnliga representationen i Linköping. Vi berättar även om några spännande byggnader i staden kring temat Adress 21 och i Arkivportalen kan du nu söka efter stadsfullmäktiges protokoll från märkesåret 1921.

Bevarande och leverans av offentliga handlingar till Stadsarkivet är en förutsättning för demokratins fortlevnad liksom möjligheterna att nå dessa på ett enkelt sätt som möjligt. 

God läsning!

Senast uppdaterad den 1 september 2021