Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kommunal indelning

Linköpings kommun bildades 1971 genom sammanslagning av staden Linköping och ett antal kringliggande landskommuner.

Kommunal indelning 1952-1970 Bild: LInköpings stadsarkiv

 

Det vi idag känner som Linköpings kommun tillkom 1 januari 1971. Den omfattar ett område där det ursprungligen fanns ett stort antal landskommuner förutom Linköpings stad. Alla dessa utgjorde borgerliga primärkommuner fr.o.m. 1 januari 1863. 1 januari 1952 skedde en allmän sammanslagning av landskommuner till nya storkommuner på landet. Kartan ovan visar den nuvarande kommunen med dess föregångare. En grafisk/kronologisk framställning av utvecklingen finns att läsa i länken.

Senast uppdaterad den 25 maj 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: