Hoppa till huvudinnehåll

Kommunal indelning

Linköpings kommun bildades 1971 genom sammanslagning av staden Linköping och ett antal kringliggande landskommuner.

Kommunal indelning 1952-1970

 

Det vi idag känner som Linköpings kommun tillkom 1 januari 1971. Den omfattar ett område där det ursprungligen fanns ett stort antal landskommuner förutom Linköpings stad. Alla dessa utgjorde borgerliga primärkommuner fr.o.m. 1 januari 1863. 1 januari 1952 skedde en allmän sammanslagning av landskommuner till nya storkommuner på landet. Kartan ovan visar den nuvarande kommunen med dess föregångare. En grafisk/kronologisk framställning av utvecklingen finns att läsa i länken.

Senast uppdaterad den 21 mars 2022