Linköpings ortnamn

Här finns en uppslagsbok över Linköpings stads ortnamn som Erik Sandberg skrev på Ortnamnsinstitutets uppdrag på 1940- och 1950-talen. Den är fördelad på två filer.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 mars 2019