Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Taxa för utlämnande av allmän handling

Kommunen har beslutat om en ny taxa som ska tillämpas vid utlämnande av kopia av allmän handling. Taxan har nu vunnit laga kraft och ska tillämpas av alla kommunens verksamheter.

Taxan avser utlämnande av kopior m.m. av handlingar som är allmänna och helt eller delvis offentliga enligt tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Taxan gäller för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och ska därmed tillämpas av alla kommunens verksamheter.

Senast uppdaterad den 20 mars 2020