Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kvalitetsrapporter och undersökningar

Som invånare i Linköpings kommun ska du få så god kvalitet på kommunens tjänster och serviceutbud som möjligt. Pengarna vi gemensamt samlar in via skatter och avgifter ska användas på bästa möjliga sätt. Kvalitetsrapporter och undersökningar gör det möjligt att skapa och bibehålla en hög kvalitet på kommunens verksamhet.

Kommunen följer därför kontinuerligt upp med utvärderingar inom de flesta verksamhetsområden. Denna information hjälper sedan till att svara på frågor om verksamheterna har nått sina mål och vad som behöver förbättras.

Kommunövergripande

Så tycker Linköpingsborna

500 privatpersoner mellan 15 och 75 år intervjuas och svarar på frågor om kännedom och associationer till Linköping. Genomförd av CMA Research AB.

Information till alla?

Sveriges kommuners och landstings granskning av kommunernas information till medborgarna.

OBS-rapporten

OBS står för Omvärldsbevakning - Bedömning - Strategi. Syftet med rapporten är:

  • att ge en samlad, enhetlig och kortfattad bild av nuläget samt identifiera trender inom några viktiga områden för kommunen.
  • att vara ett av bakgrundsmaterialen för nämndernas budgetarbete och nämndernas egna fördjupade omvärldsbeskrivningar.
  • att vara tvärsektoriell kunskapsuppbyggnad och bidra till att identifiera och eliminera kunskapsluckor.

Senast uppdaterad den 6 september 2019