Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Nämnder

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Det är också kommunfullmäktige som bestämmer vilket område varje nämnd har ansvar för.

Alla frågor som kommer till fullmäktige förbereds i någon av nämnderna. I mindre frågor kan nämnderna besluta direkt. Varje nämnds viktigaste uppgift är att "bryta ner" de övergripande målen som kommunfullmäktige fastställt. Nämnderna sätter därför upp politiska mål inom varje nämnds ansvarsområde.

Tjänstemännen följer nämndens beslut

Varje nämnd har en förvaltning bestående av anställda medarbetare. Till exempel har kultur- och fritidsnämnden en förvaltning som heter kultur- och fritidsförvaltningen. Tjänstemännen på förvaltningarna gör det som nämnden beslutat om, men de förtroendevalda har alltid det yttersta ansvaret. Arbetsuppgifterna för tjänstemännen kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen.

Det här gör nämnderna:

  • ansvarar för den löpande verksamheten inom kommunen
  • förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige
  • genomför beslut som fattas i fullmäktige.

Den kommunala ärendeberedningen i nämnderna

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 februari 2019

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: