Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Valnämnden

Sveriges kommuner ansvarar för att allmänna val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige genomförs vart fjärde år. De ansvarar också för valet till Europaparlamentet som hålls vart femte år, samt för folkomröstningar och eventuella extra val.

Valnämnden i Linköpings kommun är lokal myndighet för valen. Den har till uppgift att genomföra valen på ett rättssäkert och smidigt sätt. Valnämnden ska bland annat utse och utbilda röstmottagare. Den ska se till att det finns vallokaler och har ansvaret för förtidsröstning i kommunen. Valnämnden ansvarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen och dels under onsdagen, veckan efter valdagen.

Regional valmyndighet

Länsstyrelsen i Östergötlands län är regional valmyndighet. Den regionala valmyndigheten beslutar om indelningar i valdistrikt. Den ansvarar för den slutliga rösträkningen, fördelar mandaten och fastställer vilka som blivit valda till kommun- och regionfullmäktige.

Central myndighet

Valmyndigheten är central valmyndighet som ansvarar för att planera och samordna valen. Valmyndigheten tar fram röstlängder och röstkort. Den fördelar mandaten i riksdagen mellan partierna samt utser ledamöter och ersättare vid riksdagsval.

Om du har synpunkter eller frågor om valnämndens arbete kan du höra av dig till valnämndens kansli

Arbeta i valet 2022

År 2022 genomförs nästa val till Riksdagen, region- och kommunfullmäktige.

Valnämnden kommer att annonsera efter personer som vill arbeta i valet, något som planeras i början av 2022. Håll utkik efter annonsen och det sätt vi kommer att ta emot intresseanmälningar på. Varmt välkommen att höra av dig till oss längre fram!

Ledamöter

Stefan Erikson (M)

Ordförande bygg- och miljönämnden och valnämnden

Till e-postformulär för Stefan Erikson (M)

E-post: Stefan.Erikson@linkoping.se

Süreyya Kurdi (S)

Vice ordförande valnämnden

Till e-postformulär för Süreyya Kurdi (S)

E-post: sureyya.kurdi@linkoping.se

Telefon: 013-26 30 40

Valnämndens kansli

Valnämndens sekreterare, Kanslienheten, Kommunledningsförvaltningen

Till e-postformulär för Valnämndens kansli

E-post: valnamndenskansli@linkoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Storgatan 43 (se karta)

Besöksadress : Stadshuset, Storgatan 43

Postadress: Linköpings kommun, 581 81 Linköping

Senast uppdaterad den 18 november 2020