Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret för att bygga en attraktiv, effektiv, trygg och säker miljö för kommunens invånare, företagare och besökare. Nämnden ansvarar bland annat för detaljplanering, byggande, drift, underhåll och skötsel samt förvaltning av offentlig mark och naturreservat.

Sammanträden

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder i regel en gång i månaden, utom i juli. Sammanträdena är öppna för allmänheten, med undantag för eventuella sekretessärenden.

Föredragningslistor, handlingar och protokoll från och med mars 2017

Föredragningslistor, handlingar, protokoll och sammanträdesdatum hittar du i den nya sammanträdesportalen. Handlingar kommer efter hand att publiceras med början från februari 2017.

 

Föredragningslistor, handlingar och protokoll till och med mars 2017

Ledamöter

Samhällsbyggnadsnämnden består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare.

Elias Ajuirre (S)
Elias Aguirre (S)

Kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden

Samordningsansvar för bland annat samhällsbyggnad, teknisk försörjning, byggande samt gator och vägar.

Skicka e-post till Elias Aguirre (S)

E-post: elias.aguirre@linkoping.se

Telefon: 013-20 73 37

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 24 april 2017