Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret för att bygga en attraktiv, effektiv, trygg och säker miljö för kommunens invånare, företagare och besökare. Nämnden ansvarar bland annat för detaljplanering, byggande, drift, underhåll och skötsel samt förvaltning av offentlig mark och naturreservat.

Sammanträden

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder i regel en gång i månaden, utom i juli. Sammanträdena är öppna för allmänheten, med undantag för eventuella sekretessärenden.

Föredragningslistor, handlingar och protokoll

Föredragningslistor, handlingar och protokoll från februari 2017 och framåt hittar du i sammanträdesportalen.

Ledamöter

Samhällsbyggnadsnämnden består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare.

Muharrem Demirok (C)

Kommunalråd, ordförande samhällsbyggnadsnämnden, gruppledare (C)

Skicka e-post till Muharrem Demirok (C)

E-post: Muharrem.Demirok@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 94, 073-675 76 79

Mari Hultgren (S)

Kommunalråd, vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden

Skicka e-post till Mari Hultgren (S)

E-post: mari.hultgren@linkoping.se

Telefon: 013-26 31 20

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 januari 2019

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: