Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret för att bygga en attraktiv, effektiv, trygg och säker miljö för kommunens invånare, företagare och besökare. Nämnden ansvarar bland annat för detaljplanering, byggande, drift, underhåll och skötsel samt förvaltning av offentlig mark och naturreservat.

Sammanträden

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder i regel en gång i månaden, utom i juli. Sammanträdena är öppna för allmänheten, med undantag för eventuella sekretessärenden.

Föredragningslistor, handlingar och protokoll

Föredragningslistor, handlingar och protokoll från februari 2017 och framåt hittar du i sammanträdesportalen.

Ledamöter

Samhällsbyggnadsnämnden består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare.

Muharrem Demirok (C)

Kommunalråd, ordförande samhällsbyggnadsnämnden, gruppledare (C)

Till e-postformulär för Muharrem Demirok (C)

E-post: Muharrem.Demirok@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 94, 073-675 76 79

Mari Hultgren (S)

Kommunalråd, vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden

Till e-postformulär för Mari Hultgren (S)

E-post: mari.hultgren@linkoping.se

Telefon: 013-26 31 20

Senast uppdaterad den 14 januari 2019