Hoppa till huvudinnehåll

Överförmyndarnämnden

I Linköpings kommun har vi valt att ha en överförmyndarnämnd. Nämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap.

  • Huvudmännen ska kunna känna sig trygga genom en effektivare granskning av ställföreträdarnas redovisning av uppdragen.
  • Rättssäkerheten för huvudmännen ska öka genom att rätt stödinsatser ges.
  • För att huvudmännens rätt ska tas tillvara och för att de inte ska lida rättsförlust, ska årsräkningar som inlämnas i rätt tid granskas skyndsamt.
  • För att tillförsäkra trygghet och säkerhet för huvudmännen, ska ställföreträdarnas möjligheter att kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt öka.

Sammanträden

Överförmyndarnämnden sammanträder i regel en gång i månaden, utom i juli. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Föredragningslistor, handlingar och protokoll

Föredragningslistor, handlingar och protokoll från februari 2017 och framåt hittar du i sammanträdesportalen.

Ledamöter

Överförmyndarnämnden består av tre ordinarie ledamöter och två ersättare.

Frågor i ett specifikt ärende ställs till Överförmyndarenheten:

Överförmyndarenheten

Till e-postformulär för Överförmyndarenheten

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 60 00
Telefontid: Måndag - torsdag 10:00-11:30

Besöksadress: S:t Larsgatan 41 (se karta) Öppettider: Besök bokas enligt överenskommelse

Besöksadress : S:t Larsgatan 41 Öppettider: Besök bokas enligt överenskommelse

Postadress: Linköpings kommun
Överförmyndarenheten
581 81 Linköping

Ali Hajar (-)

Ordförande överförmyndarnämnden

Till e-postformulär för Ali Hajar (-)

E-post: [email protected]

Telefon: 013-26 32 14

Erik Larsson (LL)

Vice ordförande överförmyndarnämnden

Till e-postformulär för Erik Larsson (LL)

E-post: [email protected]

Senast uppdaterad den 12 december 2023