Hoppa till huvudinnehåll

God man, förvaltare och förmyndare

I varje kommun ska det finnas antingen en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd vars huvuduppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Linköpings kommun har en överförmyndarnämnd som består av tre ledamöter och två ersättare.

Den som behöver hjälp med att bevaka sina rättigheter, ta hand om sin egendom eller sina pengar har under vissa förutsättningar rätt att få den hjälpen av samhället. Personen som får hjälp kallas huvudman. Den som hjälper till kallas god man eller förvaltare, eller förmyndare om huvudmannen är under 18 år. God man, förvaltare och förmyndare kallas med ett samlat begrepp för ställföreträdare.

Nyheter från överförmyndaren
Överförmyndarenheten

Till e-postformulär för Överförmyndarenheten

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 60 00
Telefontid: Överförmyndarenheten Måndag - torsdag 10:00-11:30

Besöksadress: S:t Larsgatan 41 (se karta) Öppettider: Besök bokas enligt överenskommelse

Besöksadress : S:t Larsgatan 41 Öppettider: Besök bokas enligt överenskommelse

Postadress: Linköpings kommun
Överförmyndarenheten
581 81 Linköping

Du kan också kontakta oss via Kontakt Linköping.

Senast uppdaterad den 20 mars 2020