Hoppa till huvudinnehåll

Anhörigstöd

Om du stöttar en närstående kan du själv få stöd från kommunen. Det finns olika typer av stöd beroende på vad du har behov av. Syftet är att underlätta för dig i din situation.

Anhörigcenter

Anhörigcenter finns till för dig som hjälper, stöttar eller känner oro för en närstående och själv behöver stöd för att orka. På Anhörigcenter erbjuds aktiviteter, samtalsgrupper, enskilda samtal och taktil massage. De erbjuder även stöd för dig som förlorat en nära anhörig och behöver någon att prata med.

Anhörigstöd för barn

Eleonoragruppen erbjuder på avtal med Linköpings kommun anhörigstöd för barn. Målgruppen är barn i åldrarna 4-20 år. Eleonoragruppen kan också ge föräldrastöd till föräldrar som har barn i deras verksamhet. 

Demens

Om din närstående får en demenssjukdom finns stöd och hjälp både för din närstående och för dig som anhörig. Du kan läsa mer om detta via länken Demens.

Linköpings kommun har ett Demenscenter som vägleder och stödjer dig som är anhörig till en person med demenssjukdom. Du kan få stöd både genom enskilda samtal och genom att delta i gruppverksamhet. Demenscenter kan ge information om vilket stöd och vilken hjälp som kan passa dig och dina anhöriga utifrån er situation. Du kan läsa mer om detta via länken "Demenscenter".

Ekonomiskt stöd

Anhörigbidrag kan ges till dig som är över 65 år och som har omfattande personliga omvårdnadsinsatser som utförs av en närstående minst 4 timmar per dygn. Det kan även ges om du inte kan lämnas ensam längre stunder. Bidraget kan kombineras med andra insatser som till exempel dagverksamhet och växelvård.

Anhörigbidrag betalas av skattetekniska skäl ut till den som får omvårdnaden. Det kan inte betalas ut om du har handikappersättning eller vårdbidrag. Det kan inte heller betalas ut om din närstående har närståendepenning eller är anställd som anhörigvårdare.

Bidraget är 2023 beräknat till 1313 kronor per månad. Du ansöker om anhörigbidrag hos Social- och omsorgsförvaltningen via länken "Ansökan om insatser för personer över 65 år".

För dig som vårdar en närstående som är äldre än 65 år finns möjlighet att ansöka om individuellt anhörigstöd. Stödet är avsett att användas i syfte att ge dig som vårdar en närstående avlastning med praktiska sysslor i hemmet eller möjlighet till att få ekonomisk kompensation för att du till exempel besökt fotvård och unnat dig “egen tid”. Exempel på vad du kan ansöka individuellt anhörigstöd för:

 • hushållsnära tjänster, till exempel städning
 • trädgårdsskötsel eller snöskottning
 • fotvård
 • vattengymnastik
 • träning eller simning.

Du ansöker om individuellt anhörigstöd genom att fylla i blanketten “Ansökan om individuellt anhörigstöd”. Mer information om individuellt anhörigstöd kan du få genom att kontakta Anhörigcenter på telefonnummer 013-26 31 57.

Stöd i hemmet

Hemtjänst som avlastning kan innebära att du som anhörig blir avlastad i omvårdnaden om din närstående. Det kan innebära att din närstående kan få hjälp med

 • personlig omvårdnad till exempel på- och avklädning, hygien, dusch, hjälp ur sängen, hjälp att lägga sig för kvällen
 • trygghetslarm så att din närstående kan larma hemtjänst för akut hjälp om du inte är hemma
 • avlösning i hemmet om din närstående inte kan vara ensam.

Ansökan om hemtjänst görs till Social- och omsorgsförvaltningen.

Stöd utanför hemmet

Dagverksamhet ger stöd och stimulans till äldre som bor hemma. På dagverksamheten erbjuds aktiviteter utifrån deltagarnas behov och intressen. Under vistelsen erbjuds lunch och mellanmål i en lugn och trevlig miljö. Dagverksamhet kan ge dig som vårdar en närstående i hemmet en viktig avlastning.

Det finns två typer av dagverksamhet:

 • Dagverksamhet för personer som på grund av ålder eller sjukdom inte kan delta i någon av kommunens fritidsverksamheter.
 • Dagverksamhet för personer med en demenssjukdom.

Du ansöker om dagverksamhet hos Social- och omsorgsförvaltningen. Har du behov av hjälp att ta dig till och från dagverksamheten kan du ansöka om färdtjänst. 

Det finns två bokningsbara platser på Åleryds vårdboende för att underlätta för dig som vårdar en närstående som är 65 år eller äldre. Plats kan bokas när du som anhörig har behov av tillfällig avlösning. Vistelsen kan endast bokas för en period i taget, från några dygn till högst tio dygn i följd. Du betalar endast en avgift för kosten under vistelsen.

Du ansöker om att få boka plats hos Social- och omsorgsförvaltningen via länken "Ansökan om insatser för personer över 65 år".

När du fått ett beslut kontaktar du Åleryds vårdboende för att boka plats.

För den som inte kan vistas hemma och där omvårdnad inte kan ges i den egna bostaden på ett tryggt och säkert sätt finns möjlighet att vistas på ett korttidsboende under några veckor. Korttidsboende är ett möblerat rum på ett vårdboende. Det kan vara aktuellt för den som:

 • inte kan få den hjälp och omvårdnad som behövs i hemmet
 • har en närstående som vårdar dig och som har behov av akut avlastning
 • har behov av att återhämta dig efter en sjukhusvistelse.

Du har inte möjlighet att välja korttidsboende. När du vistas på korttidsboende betalar du en omvårdnadsavgift och en kostavgift. Du ansöker om korttidsboende hos Social- och omsorgsförvaltningen.

Växelvård innebär att en person som är i behov av hjälp periodvis bor hemma och periodvis i ett möblerat rum på ett vårdboende.

Växelvårdsperioden kan vara en eller två veckor per månad. Platser finns både för personer med demenssjukdom och för personer med fysiska funktionsnedsättningar.

Den som vistas på växelvård betalar en omvårdnadsavgift och en kostavgift. Du ansöker om växelvård hos Social- och omsorgsförvaltningen.

Uppsägning av växelvårdsplats

För att säga upp en plats på växelvård vänder du dig direkt till utföraren. De meddelar sedan Social- och omsorgsförvaltningen som avslutar beslutet.

Avgifter

Mer information om kostnader för hemtjänst, dagverksamhet, korttidsboende och växelvård hittar du via länken "Avgifter för vård och omsorg".

Senast uppdaterad den 31 maj 2023