Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Gifta sig

En borgerlig vigsel är en ceremoni helt utan religiösa inslag. I Linköpings kommun finns det officiella förrättare som får förrätta borgerlig vigsel.

Att tänka på när du vill vigas borgerligt

1. Hindersprövning

Innan ett äktenskap ska Skatteverket pröva om det finns hinder mot äktenskapet. Kontakta Skatteverket för att få blanketten "Ansökan om hindersprövning". Blanketten kan du också hämta från Skatteverkets webbplats. Hos Skatteverket finns även information om vad som gäller för utländska par, eller om en av parterna inte är skriven i Sverige.

2. Intyg

Om det inte finns något hinder mot äktenskapet skickar Skatteverket intyg om hindersprövning och vigsel. Dessa skall ni omgående skicka/lämna till vigselförrättaren, dock senast 2 veckor före vigseldagen. Observera att intygen bara gäller under 4 månader.

Vid vigseln behöver ni legitimation.

3. Vittnen

Vid vigseln ska två vittnen närvara. Brudparet själva ordnar med vittnen. Dessa kan vara släkt eller vänner till paret, vittnen måste vara myndiga och ska kunna uppvisa legitimation. Uppgifter på dessa vittnen (namn, bostadsadress, postadress) ska lämnas till vigselförrättaren senast 2 veckor före vigseln. 

4. Boka ceremonin

När ni fått intygen från Skatteverket är det dags att boka vigselförrättaren. Ni tar kontakt med den vigselförrättare som tjänstgör det aktuella datumet (se vigselschemat nedan).

Det är gratis att vigas i Stadshuset torsdagar och fredagar mellan kl 09.00-15.00. Vigseln äger rum i Thorellsalen i Stadshuset (rekommendation att max 10 personer deltar).

Om ni är i behov av tolk ordnar ni det själva.

Vill ni vara någon annanstans eller på annan dag så kan du kontakta valfri vigselförrättare och se vem som har möjlighet att viga er. Då tillkommer även en kostnad till vigselförrättaren.

Vigselförättare Vecka

Inger Landin                      

S:t Korsgatan 7

582 27 LINKÖPING

Mobil 0762-42 40 42

2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 46, 50

Eva Li Land                      

Drabantgatan 11

582 14 LINKÖPING

Mobil 0760-50 77 33

4, 10, 16, 22, 28, 33, 40, 44, 52

Mirjam Lindahl                  

Rådjursvägen 21

587 31 LINKÖPING

Mobil 0708-28 02 27

 5, 12, 17, 23, 29, 35, 41, 47

Lars Eklund                       

Mörnersgatan 10

582 25 LINKÖPING

Mobil 070-622 63 74

 6, 11, 18, 24, 30 ,27, 36, 42, 48

Lars Sandström                 

Lövsbergsvägen 32B

589 37 LINKÖPING

Mobil 070-603 13 73

 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49

Monica Wennås                 

Stenstorpsvägen 31

589 35 LINKÖPING

Telefon 013-16 48 92

Mobil 070-697 50 33
 3, 9, 15, 21,27, 34, 39, 45, 51

5. Vad händer efter vigselceremonin

Efter ceremonin skickar vigselförrättaren in vigselintyget till Skatteverket för registrering. Det kan ta 5-6 veckor innan vigseln finns registrerad i folkbokföringen.

Brudparet får ett minneskort av vigselförrättaren. Minneskortet saknar juridisk betydelse.

Senast uppdaterad den 15 oktober 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: