Hoppa till huvudinnehåll

Gifta sig

En borgerlig vigsel är en ceremoni helt utan religiösa inslag. I Linköpings kommun finns det officiella förrättare som får förrätta borgerlig vigsel.

Att tänka på när du vill vigas borgerligt

1. Hindersprövning

Innan ett äktenskap ska Skatteverket pröva om det finns hinder mot äktenskapet. Kontakta Skatteverket för att få blanketten "Ansökan om hindersprövning". Blanketten kan du också hämta från Skatteverkets webbplats. Hos Skatteverket finns även information om vad som gäller för utländska par, eller om en av parterna inte är skriven i Sverige.

2. Intyg

Om det inte finns något hinder mot äktenskapet skickar Skatteverket intyg om hindersprövning och vigsel. Dessa skall ni omgående skicka/lämna till vigselförrättaren, dock senast 2 veckor före vigseldagen. Observera att intygen bara gäller under 4 månader.

Vid vigseln behöver ni legitimation.

3. Vittnen

Vid vigseln ska två vittnen närvara. Brudparet själva ordnar med vittnen. Dessa kan vara släkt eller vänner till paret, vittnen måste vara myndiga och ska kunna uppvisa legitimation. Uppgifter på dessa vittnen (namn, bostadsadress, postadress) ska lämnas till vigselförrättaren senast 2 veckor före vigseln. 

4. Boka ceremonin

När ni fått intygen från Skatteverket är det dags att boka vigselförrättaren. Ni tar kontakt med den vigselförrättare som tjänstgör det aktuella datumet (se vigselschemat nedan).

Det är gratis att vigas i Stadshuset torsdagar och fredagar mellan kl 09.00-15.00. Vigseln äger rum i Thorellsalen i Stadshuset (rekommendation att max 10 personer deltar).

Om ni är i behov av tolk ordnar ni det själva.

Vill ni vara någon annanstans eller på annan dag så kan du kontakta valfri vigselförrättare och se vem som har möjlighet att viga er. Då tillkommer även en kostnad till vigselförrättaren.

Eva Li Land
Tjänstgöring: v. 2,8,14,20,26,32,38,44,50
c/o M. Petri
Häggetorp Norrgården 1
585 78 Vreta kloster
Mobil: 0760-50 77 33

Mirjam Lindahl
Tjänstgöring: v. 3,9 15, 21,27,33,39,45,51
Engelbrektsgatan 27
582 21 Linköping
Mobil: 0708-280227

Lars Eklund
Tjänstgöring: v. 4,10,16,22,28,34,40,46,52
Mörnersgatan 10
582 25 Linköping
Mobil: 070-622 63 74

Lars Sandström
Tjänsgöring: v. 6,12,30,36,42,48
Lövsbergsvägen 32 B
589 37 Linköping
Mobil: 070-603 13 73

Inger Landin
Tjänstgöring: v. 1,7,13,18,19,25,29,31,37,43,49
S:t Korsgatan 7
582 27 Linköping
Mobil: 0762-42 40 42

Åsa Roth
Tjänstgöring: V.5,11,17,23,24,35,41,47
Vidingsjögatan 20
589 57 Linköping
Mobil:070-5300242

Monica Wennås
Tjänstgöring: Efter förfrågan
Järdalavägen 100
589 27 Linköping
Mobil:070-6975033

5. Vad händer efter vigselceremonin

Efter ceremonin skickar vigselförrättaren in vigselintyget till Skatteverket för registrering. Det kan ta 5-6 veckor innan vigseln finns registrerad i folkbokföringen.

Brudparet får ett minneskort av vigselförrättaren. Minneskortet saknar juridisk betydelse.

Senast uppdaterad den 18 januari 2023