Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Patientförsäkring

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799). Det kan avse skador som uppkommer inom sjukvård i till exempel de särskilda boendena, vid skolhälsovård, hemsjukvård eller vid ungdoms- eller alkoholmottagningar.

Vad ersätter Patientförsäkringen?

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av

 • undersökning
 • vård och behandling
 • oriktiga diagnoser
 • fel hos eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning
 • smittämnen som överförs i samband med vården
 • olycksfall som inträffar i samband med vården eller oriktig hantering av läkemedel.

Skadeanmälan

Om du råkar ut för en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård och vill kräva ekonomisk ersättning från patientförsäkringen måste du göra en skriftlig skadeanmälan. I denna skadeanmälan är det viktigt att du uppger följande:

 • Vilken skada du drabbats av
 • Orsaken till skadan
 • Av vilken anledning du anser att den aktuella vårdenheten är ansvarig för skadan
 • För vad du kräver ersättning samt vilket belopp du vill ha i ersättning

Kontaktuppgifter för skadeanmälan

 • Försäkringsbolag: Protector (Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm)
 • Försäkringsnummer: 209005
 • Telefon: 08-410 637 00

Du kan också göra skadeanmälan på Protectors hemsida. Välj "Anmäl skada" och därefter "Ansvar".

Senast uppdaterad den 16 juli 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: