Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Patientförsäkring

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799). Det kan avse skador som uppkommer inom sjukvård i till exempel de särskilda boendena, vid skolhälsovård, hemsjukvård eller vid ungdoms- eller alkoholmottagningar.

Vad ersätter Patientförsäkringen?

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av

 • undersökning
 • vård och behandling
 • oriktiga diagnoser
 • fel hos eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning
 • smittämnen som överförs i samband med vården
 • olycksfall som inträffar i samband med vården eller oriktig hantering av läkemedel.

Skadeanmälan

Om du råkar ut för en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård och vill kräva ekonomisk ersättning från patientförsäkringen måste du göra en skriftlig skadeanmälan. I denna skadeanmälan är det viktigt att du uppger följande:

 • Vilken skada du drabbats av
 • Orsaken till skadan
 • Av vilken anledning du anser att den aktuella vårdenheten är ansvarig för skadan
 • För vad du kräver ersättning samt vilket belopp du vill ha i ersättning

Kontaktuppgifter för skadeanmälan

 • Försäkringsbolag: Protector (Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm)
 • Försäkringsnummer: 209005
 • Telefon: 08-410 637 00

Du kan också göra skadeanmälan på Protectors hemsida. Välj "Anmäl skada" och därefter "Ansvar".

Senast uppdaterad den 16 juli 2020