Frivilliga uppdrag

Läs mer om våra arvoderade frivilliga uppdrag som kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem, jourhem och god man.

Behovet av familjehem är just nu stort! Det finns barn och unga i olika åldrar som väntar på att bli stadigvarande placerade i familjehem.


Fundera ihop med oss!

Hur mycket tid tar ett uppdrag? Kan man ångra sig om det inte känns rätt? Får man någon utbildning och stöd? Utgår någon ersättning? 

Vi på Frivilligcentrum har god kännedom om de olika uppdragen och hur behovet ser ut just nu. Resonera gärna med oss på någon av våra informationsträffar eller skicka ett mejl till vår funktionsbrevlåda så hjälper vi dig vidare. 

Var anmäler jag mitt intresse?

Vet du redan vilket uppdrag du önskar engagerad dig i? Då är du väkommen att  skicka in din intresseanmälan. Social- och omsorgsförvaltningen eller överförmyndarenheten handlägger din ansökan beroende på vilket uppdrag du sökt.

Om du inte får någon återkoppling inom ca 4 veckor kan du kontakta oss på Frivilligcentrum så hjälper vi dig vidare.

Har du redan ett uppdrag - då kan Du kan hjälpa oss! 

Vi behöver hjälp med att öka kännedomen om behovet av fler personer till våra lagreglerade frivilliga uppdrag. Det kan handla om att du lägger ut informationsmaterial eller bjuder in oss till ditt nätverk eller arbetsplats. Kontaka oss gärna så kommer vi på något bra sätt tillsammans.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 2 januari 2019