Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag utan ersättning

För att skapa trygga samhällen behövs ditt engagemang. Är du intresserad av uppdrag som inte ger ersättning eller är reglerade enligt lag, men ändå bidrar till ett mervärde för både dig och någon medmänniska? Uppgifterna är varierande och många. Läs mer på respektive organisations hemsida! Ditt engagemang välkomnas av dem alla!

Kontaktuppgifter för intressenmälan hittar du under respektive organisations hemsidor.

Senast uppdaterad den 27 februari 2020