Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Integration och invandring

Den som får uppehållstillstånd i Sverige omfattas som regel av samma regelverk som andra personer som är bosatta i landet. Det finns därutöver vissa regler som tar sikte på gruppen nyanlända.

Kommunens ansvar och uppgifter

  • Boende till de nyanlända som anvisas till kommunen genom Migrationsverket enligt bosättningslagen
  • Vid behov praktisk hjälp i samband med bosättning
  • Förskola och skola
  • Utbildning i svenska för invandrare (SFI)
  • Vuxenutbildning
  • Samhällsorientering
  • Vid behov kompletterande försörjningsstöd och annat socialt bistånd efter ansökan
  • Boende och omsorg för ensamkommande barn
  • Väcka talan om eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare till ensamkommande barn med uppehållstillstånd.

Svenska för invandrare

Linköpings kommun erbjuder SFI (svenska för invandrare). SFI är en språklig utbildning som ska ge grundläggande kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället. Alla som saknar grundläggande kunskaper i svenska och som är folkbokförda i Linköpings kommun har rätt till SFI. Det kan till exempel vara nyanlända flyktingar. SFI ges i tre olika steg och går att läsa i olika studietakter. Den studerande läser enligt en egen studieplan.

Läs mer på andra webbplatser

En person som kommer till Sverige söker asyl hos Migrationsverket. Under tiden som utredningen pågår är det Migrationsverket som ansvarar för personens uppehälle. När en person har fått uppehållstillstånd ska han eller hon vända sig till Arbetsförmedlingen. De hjälper till med praktik, utbildning eller arbete åt nyanlända. Det är också Arbetsförmedlingen som har hand om de nyanländas försörjning. Länsstyrelsen har sammanställt en guide till svenska samhället på tio språk. Deras webbplats vänder sig i första hand till den som är asylsökande eller nyanländ. 

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 16 juni 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: