Integration och invandring

Linköpings kommun ansvarar för SFI (svenska för invandrare), skola och bostad till nyanlända. Kommunen har ett särskilt ansvar för barn som kommer till Linköping utan vårdnadshavare, så kallade ensamkommande barn och ungdomar.

Svenska för invandrare

Linköpings kommun erbjuder SFI (svenska för invandrare). SFI är en språklig utbildning som ska ge grundläggande kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället. Alla som saknar grundläggande kunskaper i svenska och som är folkbokförda i Linköpings kommun har rätt till SFI. Det kan till exempel vara nyanlända flyktingar. SFI ges i tre olika steg och går att läsa i olika studietakter. Den studerande läser enligt en egen studieplan.

Läs mer på andra webbplatser

En person som kommer till Sverige söker asyl hos Migrationsverket. Under tiden som utredningen pågår är det Migrationsverket som ansvarar för personens uppehälle. När en person har fått uppehållstillstånd ska han eller hon vända sig till Arbetsförmedlingen. De hjälper till med praktik, utbildning eller arbete åt nyanlända. Det är också Arbetsförmedlingen som har hand om de nyanländas försörjning. Länsstyrelsen har sammanställt en guide till svenska samhället på tio språk. Deras webbplats vänder sig i första hand till den som är asylsökande eller nyanländ. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 22 mars 2019