Ensamkommande barn

Barn som kommer till Sverige utan föräldrar eller andra vårdnadshavare kallas för ensamkommande barn. Ensamkommande barn har samma rättigheter som barn som är medborgare och bofasta i Sverige.

Flera myndigheter är berörda av mottagandet av ensamkommande barn. Migrationsverket, kommunerna, landstingen och länsstyrelserna ansvarar för olika delar i mottagandet.

En kommun är ansvarig för att ordna boende och för att varje ensamkommande barn ska få en handläggare och en god man. Migrationsverket hanterar asylutredningen och tar över ansvaret för boendet för asylsökande ensamkommande unga i samband med att de fyller 18 år respektive vid ett avslagsbesked. Länsstyrelsen samordnar regional samverkan när det gäller mottagandet för ensamkommande barn och unga. Regionen står för hälso- och sjukvården.

Ensamkommande i Linköping

Linköpings kommun svarar för boenden för asylsökande ensamkommande barn under 18 år och för ensamkommande unga över 18 år med uppehållstillstånd. De boendeformer som finns i kommunen är

  • familjehem för de yngsta
  • HVB-hem för de med störst behov av omvårdnad och stöd
  • stödboende
  • egen lägenhet med boendestöd
  • ett behandlingshem för de som mår psykiskt dåligt.

Linköpings kommun har också ett stödcentrum, Orbis, på Sturegatan 5. Det är öppet sex dagar i veckan. Orbis vänder sig till ensamkommande och nyanlända unga i åldern 16-25 år som behöver stöd och vägledning i det svenska samhället.

Vill du hjälpa till?

Det finns flera uppdrag för dig som vill hjälpa ett ensamkommande barn i Linköping. Du kan till exempel ställa upp som familjehem, jourhem eller kontaktperson. Vi behöver också personer som kan ställa upp som god man.

Det finns också möjlighet att ställa upp som mentor inom FoU-projektet PRIME eller att vara språkvän inom Röda korsets verksamhet ”Vi ses språkvänner i Linköping”.

Läs mer om de olika uppdragen via läkarna nedan.

Vill din förening hjälpa till?

Linköpings kommun har en kontaktperson för föreningar som vill arrangera aktiviteter som riktar sig till ensamkommande barn. Kontakta gärna Eva Nilsson som förmedlar vidare: eva.m.nilsson@linkoping.se.

Ansvar

Socialnämnden har ett helhetsansvar för att varje enskilt barn får sina behov av boende och omsorg tillgodosedda. Det är socialnämnden som på kommunens uppdrag tecknat överenskommelse med Migrationsverket om mottagandet av ensamkommande barn.

Omsorgsnämnden har uppdrag att handla upp boendeplatser och boendestöd för ensamkommande barn. Det innefattar också uppföljning av verksamhetens kvalitet. Överförmyndarnämnden är en lagstadgad myndighet som förordnar och utövar tillsyn över gode män. Ansvaret för nyanlända barns förskola, grundskola och gymnasieskola ligger hos barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden.

Omsorgs- och äldreförvaltningen

Omsorgs- och äldreförvaltningen upphandlar, planerar och följer upp verksamhet inom vård, stöd och omsorg. Förvaltningen arbetar på uppdrag av omsorgsnämnden och äldrenämnden.

Skicka e-post till Omsorgs- och äldreförvaltningen

E-post: aldrenamnden@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 82

Besöksadress: Drottninggatan 16 (se karta) Öppettider: 7.45-12.00, 13.00-16.00,
(Juni-augusti 8.00-12.00, 13.00-14.00)

Postadress:
Omsorgs- och äldreförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 november 2018