Färdtjänst

Färdtjänsten är till för dig som på grund av funktionsnedsättning inte kan resa med den allmänna kollektivtrafiken.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 013 - 20 60 00
E-postadress: kontakt@linkoping.se
Postadress: Särskild kollektivtrafik, 581 81 Linköping
Besöksadress: Kontakt Linköping (Huvudbiblioteket) Östgötagatan 5, 582 82 Linköping

Bokade möten

Observera att bokade möten som rör särskild kollektivtrafik äger rum på Drottninggatan 45. Tid och plats meddelas vid bokning.

Beställa färdtjänst

Det är Östgötatrafiken som ansvarar för utförandet av kommunala färdtjänstresor i Linköping. Telefonnummer för beställning av färdtjänst hittar du på deras hemsida.

Vem kan få färdtjänst?

För att ha rätt till färdtjänst måste du ha en funktionsnedsättning som beräknas pågå i minst tre månader. Du ska också ha stora svårigheter att använda den vanliga kollektivtrafiken.

Du som avser att flytta till Linköping kan söka färdtjänst innan du har blivit folkbokförd i Linköpings kommun. Din ansökan kan däremot inte behandlas förrän du är folkbokförd i kommunen.

Läs mer om lagen om färdtjänst på riksdagens webbplats

Ansökan eller omprövning om färdtjänst 

Ansök om nytt färdtjänsttillstånd eller omprövning (förlängning) av befintligt tillstånd via e-tjänsten nedan eller skriv ut blanketten och skicka in med ordinarie post.

Läkarutlåtande

Ibland kan det vara nödvändigt att komplettera din ansökan om färdtjänst med ett läkarutlåtande. Av läkarutlåtandet ska det framgå vilken typ av funktionsnedsättning du har samt hur lång tid denna funktionsnedsättning beräknas pågå. Det är färdtjänsthandläggaren som avgör när läkarutlåtande krävs.

Bedömning

När din ansökan kommit in registreras den. En handläggare gör sedan en utredning och bedömning enligt lagen om färdtjänst. Du kan eventuellt bli kontaktad under utredningen.

Beslut om färdtjänsttillstånd

Oavsett om din ansökan beviljas eller avslås får du ett skriftligt beslut. Efter cirka två veckor får du ett färdtjänstbevis (plastkort) till den adress som du är folkbokförd på. Om din ansökan inte beviljas, får du ett skriftligt beslut om detta. Beslutet kan överklagas hos förvaltningsrätten.

Återkallelse av tillstånd

Färdtjänsttillståndet kan återkallas om de skäl som gjort att du beviljats färdtjänst inte längre gäller eller att du har brutit mot reglerna för färdtjänsten.

Avgifter för färdtjänst

Avgiften för att åka med färdtjänst är samma som den ordinarie kollektivtrafiken. Som färdtjänstberättigad omfattas du av seniorrabatten oavsett din ålder. Information om avgifter finns på Östgötatrafikens hemsida. De svarar även på frågor som du har angående avgifter.

Resa med buss inom Linköpings tätortszon

Du som har färdtjänsttillstånd åker, oavsett ålder, buss till seniortaxa inom Linköpings tätort (linjerna 1-257).

Medresenär åker med kostnadsfritt på bussen.

Sjukresor

Om du på grund av din hälsa inte har möjlighet att ta dig till vården på egen hand kan du boka sjukresa. För resor till sjukvårdsinrättningar ska sjukresor användas. Du behöver inte ha färdtjänsttillstånd för att resa med sjukresor.

Du bokar sjukresor via Östgötatrafikens beställningscentral telefonnummer 0771-71 10 20. Läs mer om sjukresor på Region Östergötlands webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 januari 2020