Färdtjänst

Färdtjänsten är till för dig som på grund av funktionsnedsättning inte kan resa med den allmänna kollektivtrafiken.

Det är Östgötatrafiken som ansvarar för utförandet av kommunala färdtjänstresor i Linköping. Telefonnummer för beställning av färdtjänst hittar du på deras hemsida.

Riksfärdtjänst under julhelgen 2018 – vi måste ha din ansökan senast den 16 november

Du som vill resa med riksfärdtjänst under julhelgen 2018. Ansökan för resor under tiden 22-26 december måste vara Linköpings kommun tillhanda senaste den 16 november 2018.

Alla som har färdtjänst i Linköpings kommun får ett kort hemskickat med information om datum och var man ansöker.

Använd vår e-tjänst eller blankett för att ansöka om riksfärdtjänst.

Vem kan få färdtjänst?

För att har rätt till färdtjänst måste du ha en funktionsnedsättning som beräknas pågå i minst tre månader. Du ska också ha stora svårigheter att använda den vanliga kollektivtrafiken. Den som söker färdtjänst måste vara folkbokförd i Linköpings kommun.

Läs mer om lagen om färdtjänst på riksdagens webbplats

Ansök om färdtjänst 

Ansök om nytt färdtjänsttillstånd eller omprövning av befintligt tillstånd via e-tjänsten
nedan eller skriv ut blanketten och skicka in med ordinarie post.

Läkarutlåtande

Ibland kan det vara nödvändigt att komplettera din ansökan om färdtjänst med ett läkarutlåtande. Av läkarutlåtandet ska det framgå vilken typ av funktionsnedsättning du har samt hur lång tid denna funktionsnedsättning beräknas pågå. Det är färdtjänsthandläggaren som avgör när läkarutlåtande krävs.

Bedömning

När din ansökan kommit in registreras den. En handläggare gör sedan en utredning och bedömning enligt lagen om färdtjänst. Du kan eventuellt bli kontaktad under utredningen.

Beslut om färdtjänsttillstånd

Om din ansökan beviljas får du ett skriftligt beslut. Efter cirka två veckor får du ett färdtjänstbevis (plastkort) till den adress som du är folkbokförd på. Om din ansökan inte beviljas, får du ett skriftligt beslut om detta. Beslutet kan överklagas hos förvaltningsrätten.

Återkallelse av tillstånd

Färdtjänsttillståndet kan återkallas om de skäl som gjort att du beviljats färdtjänst inte längre gäller eller att du har brutit mot reglerna för färdtjänsten.

Avgifter för färdtjänst

Avgiftern för att åka med färdtjänst är samma som den ordinarie kollektivtrafiken. Som färdtjänstberättigad omfattas du av seniorrabatten oavsett din ålder. Information om avgifter finns på Östgötatrafikens hemsida. De svara även på frågor som du har angående avgifter.

Resa med buss inom Linköpings tätortszon

Du som har färdtjänsttillstånd åker, oavsett ålder, buss till seniortaxa inom Linköpings tätort (linjerna 1-257).

Medresenärer åker med kostnadsfritt på bussen.

Sjukresor

Frågor?

Kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst om du har frågor om färdtjänst eller vill komma i kontakt med en handläggare.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 oktober 2018