Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan beviljas till personer med rörelsehinder som själva kör motordrivna fordon och till personer som färdas som passagerare.

Vad är parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän plats i hela Sverige. Tillståndet syftar till att göra samhället tillgängligt för alla och gäller även i de flesta länder i Europa.

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

Parkeringstillstånd som förare

Parkeringstillstånd som förare beviljas endast om du har en varaktig funktionsnedsättning som innebär att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand. En samlad bedömning görs och grundas på dina samtliga funktionsnedsättning påverkan på din förmåga att förflytta dig med eventuella hjälpmedel.

Parkeringstillstånd som passagerare

Parkeringstillstånd som passagerare beviljas endast om du har en varaktig funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen ska innebära att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand med eventuella hjälpmedel och inte ensam klarar av att invänta föraren vid målpunkten.

I enlighet med Transportstyrelsens allmänna råd ska den som söker parkeringstillstånd som passagerare ha ett så betydande tillsynsbehov att personen inte kan lämnas själv ens för en kortare stund. Personen behöver ständigt stöd eller tillsyn av föraren eller saknar förmåga att tillkalla hjälp vid behov.

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad ska alltid lämnas in oavsett om det gäller nyansökan eller omprövning av tillstånd som gått ut. Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad ska alltid kompletteras med ett aktuellt läkarintyg. Vid behov av ytterligare underlag till utredningen kan handläggare begära in detta.

Du ansöker om parkeringstillstånd för rörelsehindrad via e-tjänst eller blankett. Blanketten kan du skicka in med post till adressen som finns i blankettens information eller lämna in den på något av Kontakt Linköpings kontor.

Fotografi för parkeringstillståndskort

Fotografiet ska vara i färg och max sex månader gammalt.

Beslut om parkeringstillstånd

När ett beslut har fattats gällande din ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad får du ett skriftligt beslut skickat till din folkbokföringsadress.

För att kunna nyttja ditt parkeringstillstånd behöver du ett parkeringstillståndskort. Det hämtar du på Kontakt Linköping i huvudbiblioteket, när du har fått besked om att din ansökan är beviljad. Kortet placerar du i bilen så att det är synligt från vindrutan, med fotot nedåt, när du har parkerat.

Hur får du parkera med ett parkeringstillstånd?

Parkeringstillståndet gäller i hela landet och ger rätt att parkera på allmän gatumark:

  • på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som anges på vägmärket, 
  • under högst 3 timmar där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden, 
  • under högst 3 timmar där parkering är tillåten i kortare tid än 3 timmar,  
  • under högst 24 timmar där parkering är tillåten 3-24 timmar samt 
  • under högst 3 timmar i följd på gågata (markerad med vägmärke E7 Vägmärkesförordningen).

Parkeringstillståndet ger inte rätt att parkera:

  • där det gäller förbud att stanna eller
  • på plats avsedd för visst ändamål, till exempel lastplats, taxiplats och vändplats.

Parkeringstillståndet gäller inte heller för parkering på tomtmark såvida inte markägaren medgivit detta. Kontakta berörd markägare vid tveksamhet.

Ska du betala parkeringsavgift när du har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att betala parkeringsavgifter. Flertalet kommuner har beslutat att personer med rörelsehinder med parkeringstillstånd inte behöver betala sådana avgifter. Kontakta respektive kommun för besked.

I Linköpings kommun gäller följande parkeringsavgiftsregler för parkeringstillstånd för rörelsehindrad: 

  • Parkering på kommunal gatumark är avgiftsfri.
  • Parkering på kommunal tomtmark är avgiftsbelagd. Exempel på sådana parkeringar är parkeringshus och parkeringar som inte ligger längs en gata.

För parkering på övrig tomtmark, kontakta fastighetsägaren för information om parkeringsavgift.

Läs mer om parkeringstillstånd för rörelsehindrad på Transportstyrelsens webbplats

Kontaktväg för frågor

Om du har frågor är du välkommmen att vända dig till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Linköpings kommuns kontaktcenter.

Chatt: Vardagar mellan 8.00-16.00.

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Postadress:
Linköpings kommun
Ange den verksamhet det gäller
581 81 Linköping

Senast uppdaterad den 30 augusti 2021