Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan beviljas till rörelsehindrade personer som själva kör motordrivna fordon och till personer som färdas som passagerare.

Ansökan

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad ska alltid lämnas in oavsett om det gäller nyansökan eller omprövning av tillstånd som gått ut.

För att kunna beviljas tillstånd gäller följande:

Ansökan som förare

Avgörande för att parkeringstillstånd ska beviljas är att rörelsehindret medför att den sökande endast med väsentliga svårigheter kan förflytta sig på egen hand till eller från fordonet på plan mark och med de eventuella hjälpmedel som står till förfogande. Exempel på rörelsehinder som kan ge rätt till parkeringstillstånd för person som själv kör fordonet: Nedsatt gång- och rörelseförmåga som är stadigvarande och medför att sökande, trots hjälpmedel för förflyttning inte klarar att gå 100 meter utan en eller flera vilopauser.

Ansökan som passagerare

Den sökande har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand (se ovan ”förare”). Dessutom krävs av läkare styrkta särskilda skäl. Sådana skäl kan vara att den rörelsehindrade inte klarar att bli avsläppt vid besöksadressen och vänta ensam medan föraren parkerar fordonet. I enlighet med Transportstyrelsens allmänna råd ska den sökande ha ett så betydande tillsynsbehov att personen inte kan lämnas ensam ens för en kortare stund utan ständigt behöver stöd eller tillsyn av föraren eller saknar förmåga att tillkalla hjälp vid behov.

Hur får du parkera med ett parkeringstillstånd?

Parkeringstillståndet gäller i hela landet och ger rätt att parkera på allmän gatumark:

 • på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som anges på vägmärket, 
 • under högst 3 timmar där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden, 
 • under högst 3 timmar där parkering är tillåten i kortare tid än 3 timmar,  
 • under högst 24 timmar där parkering är tillåten 3-24 timmar samt 
 • under högst 3 timmar i följd på gågata (markerad med vägmärke E7 Vägmärkesförordningen).

Parkeringstillståndet ger inte rätt att parkera:

 • där det gäller förbud att stanna eller
 • på plats avsedd för visst ändamål, t ex lastplats, taxiplats och vändplats.

Parkeringstillståndet gäller inte heller för parkering på tomtmark såvida inte markägaren medgivit detta. Kontakta berörd markägare vid tveksamhet.

Ska du betala parkeringsavgift när du har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att betala parkeringsavgifter. Flertalet kommuner har beslutat att rörelsehindrad med parkeringstillstånd inte behöver betala sådana avgifter. Kontakta respektive kommun för besked. I Linköpings kommun behöver parkeringsavgift inte betalas på kommunal gatumark. För parkering på tomtmark, kontakta fastighetsägaren för information om parkeringsavgift.

Läs mer om parkeringstillstånd för rörelsehindrad på Transportstyrelsens webbplats

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 oktober 2018