Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan beviljas till rörelsehindrade personer som själva kör motordrivna fordon och till personer som färdas som passagerare.

Kontakt Linköping - kommunens nya knytpunkt

I mitten av mars 2019 skickade Linköpings kommun ut ett vykort gällande nya kontaktuppgifter till kommunen för frågor som rör särskild kollektivtrafik (färdtjänst, riksfärdtjänst, mobilitetsstöd, och parkeringstillstånd för rörelsehindrade). Det har kommit in en del frågor till oss angående denna information, därför vill vi förtydliga.

Vykortet handlade om nya kontaktuppgifter till Linköpings kommun för dig som medborgare, du behöver inte skicka dina egna kontaktuppgifter på nytt till oss.

Systemet för hur handläggare arbetar är detsamma som tidigare. Det enda som förändras är telefonnumret och adressen för avlämning/upphämtning av blanketter eller för spontana frågor.

Observera att bokade möten som rör särskild kollektivtrafik kommer att äga rum på Drottninggatan 45, precis som tidigare. Tid och plats meddelas vid bokning.

När du behöver färdtjänst ringer du som vanligt till Östgötatrafikens beställningscentral.

Nya kontaktuppgifter för frågor om särskild kollektivtrafik

Postadress: Särskild kollektivtrafik, 581 81 Linköping

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Skicka e-post till Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Besök Kontakt Linköping i Huvudbiblioteket

Besöksadress: Östgötagatan 5 (se karta) Öppettider: måndag-fredag klockan 10.00-17.00 (juni-augusti 10.00-16.00)

Tillgänglighetsinformation Östgötagatan 5

Ansökan

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad ska alltid lämnas in oavsett om det gäller nyansökan eller omprövning av tillstånd som gått ut. Ansökan kan lämnas in till Kontakt Linköping i Huvudbiblioteket.

För att kunna beviljas tillstånd gäller följande:

Ansökan som förare

Avgörande för att parkeringstillstånd ska beviljas är att rörelsehindret medför att den sökande endast med väsentliga svårigheter kan förflytta sig på egen hand till eller från fordonet på plan mark och med de eventuella hjälpmedel som står till förfogande.

Ansökan som passagerare

Den sökande har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand (se ovan ”förare”). Dessutom krävs av läkare styrkta särskilda skäl. Sådana skäl kan vara att den rörelsehindrade inte klarar att bli avsläppt vid besöksadressen och vänta ensam medan föraren parkerar fordonet. I enlighet med Transportstyrelsens allmänna råd ska den sökande ha ett så betydande tillsynsbehov att personen inte kan lämnas ensam ens för en kortare stund utan ständigt behöver stöd eller tillsyn av föraren eller saknar förmåga att tillkalla hjälp vid behov.

Hur får du parkera med ett parkeringstillstånd?

Parkeringstillståndet gäller i hela landet och ger rätt att parkera på allmän gatumark:

  • på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som anges på vägmärket, 
  • under högst 3 timmar där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden, 
  • under högst 3 timmar där parkering är tillåten i kortare tid än 3 timmar,  
  • under högst 24 timmar där parkering är tillåten 3-24 timmar samt 
  • under högst 3 timmar i följd på gågata (markerad med vägmärke E7 Vägmärkesförordningen).

Parkeringstillståndet ger inte rätt att parkera:

  • där det gäller förbud att stanna eller
  • på plats avsedd för visst ändamål, till exempel lastplats, taxiplats och vändplats.

Parkeringstillståndet gäller inte heller för parkering på tomtmark såvida inte markägaren medgivit detta. Kontakta berörd markägare vid tveksamhet.

Ska du betala parkeringsavgift när du har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att betala parkeringsavgifter. Flertalet kommuner har beslutat att rörelsehindrad med parkeringstillstånd inte behöver betala sådana avgifter. Kontakta respektive kommun för besked.

I Linköpings kommun behöver parkeringsavgift inte betalas på kommunal gatumark. För parkering på tomtmark, kontakta fastighetsägaren för information om parkeringsavgift.

Läs mer om parkeringstillstånd för rörelsehindrad på Transportstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 november 2019