Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är resor som sträcker sig utanför Östergötland, från en kommun till en annan. Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.

Resan sker med allmänna kommunikationer (vanlig kollektivtrafik) tillsammans med ledsagare och vid behov med färdtjänstfordon. Resa till vårdinstans utanför Östergötland är inte en riksfärdtjänsresa.

Läs mer om lagen om riksfärdtjänst på riksdagens webbplats

Vem kan få riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänst vänder sig till dig som på grund av en stor och varaktig funktionsnedsättning inte kan resa till normala kostnader eller om resan inte kan genomföras utan ledsagare. Kraven för att beviljas riksfärdtjänst är större än för kommunal färdtjänst. Du måste även vara folkbokförd i Linköpings kommun. Din funktionsnedsättning ska ha en beräknad varaktighet av minst sex månader.

Ansökan och beslut om riksfärdtjänst

För att få åka riksfärdtjänst måste du ha ett tillstånd. Du gör ansökan med hjälp av e-tjänst eller blankett senast 21 dagar innan du vill resa. Blanketten kan du skicka in med post till adressen som finns i blankettens information eller lämna in den på något av Kontakt Linköpings kontor.

Ansökan ska ske inför varje resa. Handläggaren gör en individuell prövning inför varje ansökan om riksfärdtjänst. Ibland kan läkarintyg begäras. Om din ansökan beviljas kommer du att få ett beslut och information om hur du går tillväga vid bokning av beviljad resa. Om din ansökan avslås har du möjlighet att överklaga hos förvaltningsrätten. I avslagsbeslutet finns en tydlig beskrivning av hur du ska gå tillväga.

Hur fungerar riksfärdtjänst?

Funktionsnedsättningens svårighetsgrad avgör vilket färdmedel som får användas. Efter att du fått tillstånd till riksfärdtjänst bokar du din resa själv. Observera att det är Linköping kommun som beslutar om vilket färdsätt som gäller för din resa. Mer information om detta följer med ditt beslut.

Vem får följa med?

Behov av ledsagare ska vara knutet till själva resan och inte till vistelsen vid resmålet. Om ledsagare beviljas, får resenären ordna detta själv. Möjlighet finns även att ha en eller flera medresenärer.

Vad kostar det och hur betalar jag?

Egenavgiften, som regeringen beslutar om, är för närvarande cirka 12 kronor per mil. Ledsagare reser alltid kostnadsfritt. Vid resa med allmänna kommunikationer (vanlig kollektivtrafik) betalar en medresenär kostnaden för sin biljett. Egna barn och syskon under sju år reser gratis.

Kontaktväg för frågor

Om du har frågor är du välkommmen att vända dig till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Linköpings kommuns kontaktcenter.

Chatt: Vardagar mellan 8.00-16.00.

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Postadress:
Linköpings kommun
Ange den verksamhet det gäller
581 81 Linköping

Senast uppdaterad den 10 maj 2021