Hoppa till huvudinnehåll

Information om vård och omsorg med anledning av virus

Antalet fall av influensa, RS-virus och covid-19 ökar i samhället. Inom kommunal vård och omsorg finns utifrån smittläget fortsatta rekommendationer.

Fokus i allt arbete är att ge en god vård och omsorg och att skydda sköra personer.

  • Våra medarbetare följer de regler som gäller avseende god vårdhygien för att förhindra smittspridning.
  • Vi uppmanar våra medarbetare att stanna hemma om de har minsta sjukdomssymptom.
  • Vi har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras bedömningar och rekommendationer.
  • Vi har en tät dialog med våra utförare, Region Östergötland, övriga kommuner i länet och andra viktiga aktörer.

Vaccination

Det är fortfarande viktigt att du som fått erbjudande om vaccination mot Covid-19 och mot säsongsinfluensa vaccinerar dig. Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna som ännu inte vaccinerat sig att undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Det är också viktigt att fortsatt stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion.

Om du bor på särskilt boende för äldre vaccineras du av sjuksköterskan på boendet och behöver inte boka tid. Om du har hemsjukvård och inte kan ta dig till vaccinationsmottagning/vårdcentral får du din vaccination i hemmet av sjuksköterska.

Mer information om vaccination mot covid-19

Verksamheter

Inga verksamheter är begränsade utan samtliga arbetar enligt ordinarie rutiner och uppdrag.

Besök på vårdboenden

Även om den som får besök är vaccinerad behöver alla - boende, besökare och personal - fortsätta att agera för att skydda andra boende och personal som inte är vaccinerade.

Observera att rekommendationerna anpassas till rådande situation, exempelvis vid lokala utbrott av virus.

Inför ditt besök

Följ de råd som finns på det boende du besöker. Om du är osäker på vad som gäller för ett visst boende – kontakta verksamhetschefen på boendet för mer information:

Om du ska göra ett besök tänk på följande:

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk. Avstå från besöket även vid milda symtom.
  • Tvätta händerna inför, under och efter besök. Kom ihåg att hosta och nysa i armvecket. Använd handsprit innan du går in i lägenheten.
  • Även om den du besöker är vaccinerad, behöver du hålla avstånd till andra personer vid besöket, både inomhus och utomhus.

Senast uppdaterad den 7 februari 2023