Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Mobilitetsstöd

Mobilitetsstöd är ett bidrag för anpassning av bil. Det kan sökas av personer som har rätt till färdtjänstresor.

Vad är mobilitetsstöd?

Mobilitetsstöd är ett ekonomiskt bidrag till anpassning av bil. Med anpassning menas tekniska åtgärder där ombyggnad eller komplettering av fordonets utrustning gör det möjligt för dig att själv köra eller nyttja fordonet. Anpassningen kan även innebära att det blir möjligt för dig med funktionsnedsättning att komma in i eller ur fordonet, med någon annan som kör.

Vem kan få mobilitetsstöd?

Du som är beviljad färdtjänst i Linköpings kommun kan byta din färdtjänst mot mobilitetsstöd. Det innebär att du måste vara beviljad färdtjänst för att kunna bli beviljad mobilitetsstöd. För att bli beviljad mobilitetsstöd måste du ha ett behov av att resa frekvent med färdtjänst eller ha ett dokumenterat omfattande kommande resebehov med färdtjänst.

Du måste ha färdtjänsttillstånd som gäller minst fem år eller bedömas ha en bestående funktionsnedsättning. Din funktionsnedsättning ska vid behov kunna styrkas av läkarintyg. Vår bedömning görs utifrån konsekvenserna av din funktionsnedsättning i kombination med ditt resandebehov.

Du som beviljats mobilitetsstöd har en begränsning i antal resor med färdtjänst på 24 stycken enkelresor per år. Antalet tilldelade resor kan ändras om dina förutsättningarna förändras, till exempel på grund av problem med det anpassade fordonet eller en förändring av din funktionsnedsättning/sjukdom. I sådana fall gör vi en individuell prövning.

Mobilitetsstöd beviljas endast till den som inte kan erhålla bilstöd enligt socialförsäkringsbalken.

Mobilitetsstöd kan endast sökas för en bil som ägs av dig som har färdtjänst eller av make, maka, sambo eller vårdnadshavare till person som har färdtjänst.

Om det är du som har beviljats mobilitetsstöd som ska köra bilen som ska anpassas ska en läkare kunna intyga att du är lämplig att framföra bil, om vi efterfrågar detta i vår utredning. I de fall där anpassning krävs för att du ska få köra bil ska detta vara infört i den villkorshandling som Transportstyrelsen utfärdar till ditt körkort.

Mobilitetsstöd utgår endast till bil som är ändamålsenlig för anpassning och lämplig för ditt behov.

Om mobilitetsstöd söks för begagnad bil får den inte vara äldre än tre år och den ska vara besiktigad med godkänt resultat. Anpassningskostnaden får inte överstiga kostnaden för motsvarande anpassning på en bil i nyskick.

Mottagande av mobilitetstöd är frivilligt och innebär att du accepterar de villkor som stödet innebär.

Ansökan om mobilitetsstöd

Du ansöker om mobilitetsstöd via e-tjänst eller blankett. Blanketten kan du skicka in med fysisk post eller lämna in till Kontakt Linköping i Huvudbiblioteket. Du hittar post- och besöksadress under rubriken Kontaktuppgifter för frågor.

Bedömning mobilitetsstöd

Vår bedömning av vilka som beviljas mobilitetsstöd görs utifrån konsekvenserna av funktionsnedsättningen i kombination med resandebehovet. Bedömningen görs av handläggaren och en arbetsterapeut, tillsammans med en utförare av anpassningen.

Fullständiga regler för mobilitetsstöd

Kontaktväg för frågor

Om du har frågor är du välkommmen att vända dig till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Linköpings kommuns kontaktcenter.

Chatt: Vardagar mellan 8.00-16.00.

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Postadress:
Linköpings kommun
Ange den verksamhet det gäller
581 81 Linköping

Besök Kontakt Linköping i Huvudbiblioteket

Besöksadress: Östgötagatan 5 (se karta) Öppettider: måndag-fredag 10.00-17.00 (juni-augusti 10.00-16.00)

Besöksadress : Östgötagatan 5 Öppettider: måndag-fredag 10.00-17.00 (juni-augusti 10.00-16.00)

Tillgänglighetsinformation Östgötagatan 5

Senast uppdaterad den 25 maj 2021