Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar om parkering

Var får jag parkera om jag har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

Parkeringstillståndet gäller i hela landet och ger dig rätt att parkera på allmän gatumark, på parkeringsplats som är reserverad för rörelsehindrad. Du får parkera under högst den tid som anges på vägmärket.

Parkeringstillståndet ger dig även rätt att parkera:

  • Under högst 3 timmar där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden.

  • Under högst 3 timmar där parkering är tillåten kortare tid än 3 timmar.  

  • Under högst 24 timmar där parkering är tillåten 3-24 timmar.

  • Under högst 3 timmar i följd på gågata.

Tänk på att parkera ditt fordon så att gående, cyklister och andra fordon kan passera.

Parkeringstillståndet ger inte rätt att parkera:

  • Där det gäller förbud att stanna och parkera.

  • På plats avsedd för ett visst ändamål, till exempel en lastplats, taxiplats eller vändplats.

Parkeringstillståndet gäller inte heller för parkering på tomtmark, om inte markägaren gett tillstånd för detta. Kontakta markägaren/parkeringsövervakningsbolaget om du har frågor. Kontaktuppgifter finns ofta på vägmärket eller på parkeringsautomaten.

Var får jag parkera min motorcykel och moped klass 1?

På kommunens gator finns inga särskilda parkeringsplatser för motorcyklar eller moped klass 1. Motorcyklar och moped klass 1 får parkera på kommunala gator enligt samma regler som gäller för bilar.

Motorcykelparkeringar finns i parkeringshusen Akilles, Druvan, Detektiven och Baggen.

Finns det platser i kommunen där jag kan ställa min husbil?

En ställplats är ett avsatt markområde för uppställning av husbil. Du hittar information om samtliga ställplatser i Linköping genom att följa nedanstående länk. .

Läs mer på:

Vilka tider och parkeringsavgifter gäller på kommuners parkeringar?

Information om parkeringsavgifter och tider finns på  Dukatens webbsida. Där kan du klicka på respektive parkeringssymbol i kartan och få informationen. Kom ihåg att alltid se vägmärken på plats, då det tillfälligt kan vara ändrade parkeringsregler.

Hur betalar jag för min parkering?

Betalning sker via parkeringsautomat (endast kortbetalning) eller via mobil applikation (app). 

Information om betalning hittar du på Dukatens hemsida.

Jag behöver tillfälligt stanna på en plats med parkeringsförbud, exempelvis på grund av flytt. Vad gäller?

Undersök möjligheten att parkera på tomtmark i första hand. Du får stanna på plats med parkeringsförbud om lastning och lossning sker vid fordonet hela tiden utan något särskilt tillstånd. Planera ditt arbete så att fordonet stannar så kort tid som möjligt på gatan. Parkera aldrig på gångbana eller trottoar.

I undantagsfall kan du kontakta Dukaten för ett tillfälligt parkeringstillstånd.

Telefonnummer till Dukaten, tillfälliga parkeringstillstånd: 013-20 67 50

Hur fungerar boendeparkering?

I Linköping erbjuds boendeparkering för boende i de flesta av de centrala stadsdelarna. Boende i andra stadsdelar får vända sig till privata parkeringsbolag för parkeringsplats. Mer information och ansökan om hittar du på sidan Boendeparkering.

Hur fungerar servicedagar och varför finns de?

Under servicedagarna (parkeringsförbud gäller) kan arbeten både ovan och under mark ske, till exempel gatustädning, snöröjning, byte av belysning, rensning av brunnar och mindre gatuarbeten. Parkeringsförbudet under servicedagen gäller oavsett om det utförs service eller inte. Servicedagarna gäller en viss veckodag. Detta gäller även om det är en helgdag.

Mer information hittar du på sidan Servicedagar.

Jag har fått en parkeringsanmärkning som jag tycker är fel. Hur överklagar jag?

Du vänder dig till polisen för att överklaga din anmärkning. Polisen gör sedan en bedömning om det finns skäl att ändra. Kontaktuppgifter till polisen finns på din anmärkning.

Felparkerade fordon

Felparkerade fordon på kommunala gator anmäler du till Dukaten Parkering via e-post eller telefon.

Till e-postformulär för Dukaten Parkering

E-post: info@dukaten.se

Telefon: 013-20 54 10
Telefontid: Måndag-fredag klockan 8-16

Webbadress: https://www.dukaten.se/kontakt https://www.dukaten.se/kontakt

Varför fick jag en parkeringsanmärkning?

Orsaken finns beskriven på parkeringsanmärkningen. I Transportstyrelsens informationsskrift Stanna och parkera kan du läsa mer om vilka regler som gäller vid parkering.

Ytterligare frågor

Hittade du inte svar på din fråga är du välkommen att skicka in din fråga via länken Frågor och synpunkter - parkering.

Senast uppdaterad den 8 juli 2020