Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Servicedagar

Servicedagarna finns för att det ska bli lättare att ta sig fram på gatan för gående, cyklister och bilar. Servicedagarna ger också möjlighet att snöröja parkeringsplatser längs med gatan. Även framkomligheten för utryckningsfordon och sopbilar förbättras genom att servicedagen finns.

Du får inte parkera på gatan när det är servicedag. Under tiden då det är parkeringsförbud utförs arbeten både ovan och under mark, till exempel gatustädning, snöröjning, byte av belysning, rensning av brunnar och mindre gatuarbeten. Man passar även på att ordna byggarbetsplatser och ställa upp mobilkranar under dessa tider.

Parkeringsförbudet under servicedagen gäller oavsett om det utförs service eller inte. Servicedagarna gäller en viss veckodag, exempelvis måndag, oberoende om det är helgdag/röd dag eller inte.

Gottfridsberg

Under perioden 1 oktober till 30 april gäller parkeringsförbud kl 10-15 fördelat mellan måndag, onsdag och fredag på olika gator. Läs på vägmärkena på plats för att se vilken dag som parkeringsförbudet gäller. Observera att parkeringsförbudet även gäller för dem som har boendeparkeringstillstånd.

Hejdegården

Under perioden 1 oktober till 30 april gäller parkeringsförbud kl 10-15 fördelat mellan måndag, onsdag och fredag på olika gator. Observera att Rundelsgatan har servicedag året runt och att parkeringsförbudet även gäller för dem som har boendeparkeringstillstånd.

Ramshäll och Vimanshäll

Under perioden 1 oktober till 30 april gäller parkeringsförbud kl 10-13 fördelat mellan måndag, onsdag och fredag på olika gator. Läs på vägmärkena på plats för att se vilken dag som parkeringsförbudet gäller. Observera att parkeringsförbudet även gäller för dem som har boendeparkeringstillstånd.

Tannefors - Råberga

Under perioden 1 oktober till 30 april gäller parkeringsförbud kl 10-15 fördelat mellan måndag, onsdag och fredag på olika gator. Läs på vägmärkena på plats för att se vilken dag som parkeringsförbudet gäller. Observera att parkeringsförbudet även gäller för dem som har boendeparkeringstillstånd.

Vasastaden

Servicedagar är till för att underlätta snöröjning, sandupptagning och mindre vägarbeten i Vasastaden. Detta innebär att det under perioden 1 oktober-30 april är det parkeringsförbud fördelat mellan olika gator en gång i månaden klockan 10-15 fördelat mellan datumen 6:e, 7:e, 8:e och 9:e. Läs vägmärken på plats för att se vad som gäller. Observera att parkeringsförbudet även gäller för dem som har boendeparkeringstillstånd.

Östra Valla

Under perioden 1 oktober till 30 april gäller parkeringsförbud kl 10-15 fördelat mellan måndag, onsdag och fredag på olika gator. Läs på vägmärkena på plats för att se vilken dag som parkeringsförbudet gäller. Observera att parkeringsförbudet även gäller för dem som har boendeparkeringstillstånd.

Frågor och svar

Sök bland frågor och svar

Servicedagarna finns för att det ska bli lättare att ta sig fram på gatan för gående, cyklister och bilar. Servicedagarna ger också möjlighet att snöröja parkeringar längs med gatan. Även framkomligheten för utryckningsfordon och sopbilar förbättras genom att servicedagen finns.

Servicetiden finns för att gatan ska vara åtkomlig för olika sorters service. Förutom snöröjning kan servicen också handla om till exempel städning, upptagning av löv och sand, byte av belysning, rensning av brunnar eller andra mindre vägarbeten. Parkeringsförbudet under servicedagen gäller oavsett om det utförs service eller inte.

Perioden är vald utifrån att sopning av gatorna på hösten efter lövfällningen, snöröjning samt sandupptagning ska kunna ske under servicedagarna.

Ibland beror det på att fordon står felparkerade under servicetiden. Då kan snöröjningen inte komma åt en del av gatan. På smala gator där bilar inte har flyttats kan det hända att gatan inte kan snöröjas. Detta på grund av risken att bilarna skadas av snöbladen.

Snöröjningen på lokalgator startar vid 5 cm snö. Om snömängden inte är över den nivån under servicetiden dröjer det till nästa servicetid innan parkeringsplatserna längs med gatan kan snöröjas. För mer informaiton om snöröjning, klicka på bildpuffen Snöröjning och sandning till höger.

Vid svåra väderförhållanden prioriteras utryckningsvägar, kollektivtrafikstråk och framkomligheten för andra viktiga samhällsfunktioner till exempel mattransporter till skolor och äldreboenden.

Under förbudet kan du parkera på någon annan gata som inte har servicedag just då. Systemet är planerat så att gatorna intill inte har parkeringsförbud samma dag. Du ser på vägmärkena på plats vilken dag och tid som det är parkeringsförbud.

 

Du ser på vägmärkena på plats vilken dag och tid som det är parkeringsförbud. Tilläggstavlan nedan visar exempelvis att det är parkeringsförbud på gatan varje onsdag klockan 10-13 under perioden 1 oktober till 30 april.

Vasastaden har servicedagar ett fast datum i månaden under perioden 1 oktober till 30 april. Se vägmärken på plats för att se vilket datum det är parkeringsförbud på respektive gatuparkering.

Parkeringsförbudet gäller även för boendeparkering.

Ja, förbudet gäller endast parkering.

 Vid ytterligare frågor ber vi dig kontakt Kontakt Linköping.

Senast uppdaterad den 2 juni 2020