Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Boendeparkering

I Linköping erbjuds boendeparkering för boende i de flesta av de centrala stadsdelarna. Boende i andra stadsdelar får vända sig till privata parkeringsbolag för parkeringsplats.

Allmänt om boendeparkeringstillstånd

  • Avgiften för boendeparkering är 370 kr/månad.
  • Boendeparkeringstillstånd gäller för parkering på kommunal gatuparkering som är utmärkt med vägmärke om boendeparkering, se information nedan under rubriken boendeparkeringsområden.
  • Du bestämmer själv startdatum för tillståndet. Om du ansöker via vår e-tjänst kan tillståndet börja gälla omgående. I e-tjänsten kan du göra uppehåll, tillfälliga och permanenta biländringar.
  • Ansöker du via blankett är det viss handläggningstid, men ange det startdatum du önskar.
  • När du fått tillståndet beviljat gäller det så länge du är folkbokförd på adressen och äger bilen.
  • Om du flyttar måste du själv avsluta ditt tillstånd.

Tjänstebil, leasingbil eller lånad bil? 

Har du en tjänstebil, leasingbil eller lånar en bil ska du ansöka via blanketten (LK 2330) och bifoga intyg från arbetsgivaren (LK 2507) eller fordonsägaren (LK 2528).

Tillstånd för tjänstebil, leasingbil eller lånad bil måste förnyas efter ett år.

Sök bland frågor och svar

Nej, men det ska finnas ett hyreskontrakt som gäller i minst tre månader som visar att du bor i område för boendeparkering. Kopia på hyreskontrakt skickas in tillsammans med ansökan.

Har du en tjänstebil, leasingbil eller lånar en bil ska du ansöka via blanketten (LK 2330) och bifoga intyg från arbetsgivaren (LK 2507) eller fordonsägaren (LK 2528).

 

Ansökan via e-tjänst startar tillståndet samma dag du väljer att fylla i den. Ansökan via blankett kan du skriva önskat datum men beroende på handläggningstiden kan det bli vid ett senare datum.

 

Via e-tjänsten kan du avsluta din boendeparkering. Boendeparkeringen behöver avslutas minst 14 dagar innan önskat månadsskiftet. Sista fakturan kommer efter avslut då fakturan alltid är i efterskott. Du kan även kontakta Kontakt Linköping för att avsluta boendeparkeringen.

 

Om du nyligen flyttat så kan det vara så att dina adressuppgifter inte uppdaterats till vårt system. Uppdatering av adressregistret sker en gång per dygn.

Dina ägaruppgifter har inte registrerats i vägtrafikregistret ännu eller så är de inte överförda till vårt system. Det kan ta något dygn så prova igen.

Om du är folkbokförd på nya adressen kan du uppdatera den via e-tjänsten. Annars kontaktar du Kontakt Linköping för att få information om hur du kan göra.

  • Ditt tillstånd kan ha gått ut, för att kontrollera detta kan du logga in i e-tjänsten eller se det välkomstbrev du har fått om giltig period.
  • Du kan ha parkerat under en servicedag och tid som det står på skylten.

Du kan kontakta Kontakt Linköping för mer information.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 17 november 2020