Boendeparkering

I Linköping erbjuds boendeparkering för boende i de flesta av de centrala stadsdelarna. Boende i andra stadsdelar får vända sig till privata parkeringsbolag för parkeringsplats.

Tillfälligt upphävda regler om servicedagar och sjudagarsregeln

Coronaviruset, covid-19, påverkar vårt samhälle och Linköpings kommun vill underlätta vardagen så gott det går. Vi justerar tillfälligt ett par bestämmelser när det gäller boendeparkering:

  • Vi gör ett uppehåll när det gäller sopning och städning av gator på servicedagar. Under april behöver du som har boendeparkering alltså inte flytta bilen på grund av servicedag.
  • I april och maj gäller inte sjudagarsregeln. Du kan alltså låta bilen stå på samma plats längre än sju dagar.

Parkeringsplatserna kan vid ett senare tillfälle behövas stängas av tillfälligt för sopning/städning eftersom vi har upphävt servicedagar under april.

Allmänt om boendeparkeringstillstånd

  • Avgiften för boendeparkering är 370 kr/månad.
  • Boendeparkeringstillstånd gäller för parkering på kommunal gatuparkering som är utmärkt med vägmärke om boendeparkering, se information nedan under rubriken boendeparkeringsområden.
  • Du bestämmer själv startdatum för tillståndet. Om du ansöker via vår e-tjänst kan tillståndet börja gälla omgående. I e-tjänsten kan du göra uppehåll, tillfälliga och permanenta biländringar.
  • Ansöker du via blankett är det viss handläggningstid, men ange det startdatum du önskar.
  • När du fått tillståndet beviljat gäller det så länge du är folkbokförd på adressen och äger bilen.
  • Om du flyttar måste du själv avsluta ditt tillstånd.

Besöksparkering

För besökande i området är det tillåtet att parkera mot avgift. Avgift gäller alla dagar, klockan 08-22, 5 kronor per timme och klockan 22-08, 1 krona per timme. Betalning sker i parkeringsautomat eller mobilapplikation.

Du som har parkeringstillstånd för rörelsehindrad får parkera utan parkeringsavgift enligt gällande villkor.

Tjänstebil, leasingbil eller lånad bil? 

Har du en tjänstebil, leasingbil eller lånar en bil ska du ansöka via blanketten (LK 2330) och bifoga intyg från arbetsgivaren (LK 2507) eller fordonsägaren (LK 2528).

Tillstånd för tjänstebil, leasingbil eller lånad bil måste förnyas efter ett år.

Sök bland frågor och svar

Ja, man måste vara folkbokförd på adressen för att kunna få boendeparkering. Det finns dock undantag om man tillfälligt bor i området under minst tre månader. Det krävs då kopia på hyreskontrakt.

Man ansöker från valfritt startdatum.

Har du e-legitimation och är folkbokförd på adress inom registrerat boendeparkeringsområde kan du gå in via e-tjänsten. Tillståndet avslutas inte med automatik. Avslutet måste göras minst 15 dagar innan önskat månadsskifte. Vid avslut av boendeparkering betalar man alltid för hel kalendermånad. Sista fakturan ska alltid betalas, man betalar i efterskott. Vid frågor kontakta Kontakt Linköping.

Om du nyligen flyttat så kan det vara så att dina adressuppgifter inte uppdaterats till vårt system. Uppdatering av adressregistret sker en gång per dygn.

Dina ägaruppgifter har inte registrerats i vägtrafikregistret ännu eller så är de inte överförda till vårt system. Det kan ta något dygn så prova igen.

Meddela den nya adressen till Kontakt Linköping så ändras det i tillståndet så att det blir rätt adress på kommande faktura. Område kan bytas via e-tjänsten om du är folkbokförd på nya adressen.

En gång om året kollar systemet upp att sökande är folkbokförd inom gällande boendeparkeringsområde och att bilen ägs av samma sökande. Dessa tillstånd förlängs automatiskt ett år. När man söker för bil som ägs av någon annan förlängs inte tillståndet utan man får då göra en ny ansökan en gång om året. Ansök om nytt tillstånd en månad innan tillståndet går ut, se giltig period på det välkomstbrev ni får hemskickat efter ansökningstillfället.

Om du har ytterligare frågor om boendeparkering är du välkommen att Skicka in dem via formuläret Frågor och synpunkter - parkering

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 maj 2020