Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Betala faktura till Linköpings kommun

Här finns information till dig som får fakturor från Linköpings kommun eller som på annat sätt behöver göra inbetalningar till kommunen. Kommunens fakturor kan avse till exempel barnomsorg, äldreomsorg, tomträttsavgälder, ansökan om byggnadslov eller liknande.

Plusgiro

Linköpings kommun använder normalt plusgiro som inbetalningssätt. På fakturor från Linköpings kommun finns angivet vilket plusgirokonto och OCR-nummer som ska anges vid inbetalningen.

Olika plusgirokonton används för olika typer av fakturor. Om du betalar med eget inbetalningskort eller via Internetbank är det därför viktigt att ange rätt plusgirokonto och OCR-nummer.

Autogiro

Autogiro är ett enkelt sätt att hålla reda på dina räkningar. Du får din pappersfaktura hemskickad, men betalningen sköts med automatik av banken. Det enda du behöver göra är att se till att det finns tillräckligt mycket pengar på ditt konto för att kunna betala räkningen.

Första fakturan behöver du ofta betala som tidigare när du anmält autogiro. Det beror på så kallat brytdatum för betalning. Därefter löper betalningen via autogiro på automatiskt

OBS! Har du autogirofunktion så kvarstår den även om du anmäler dig för e-faktura. Då får du ingen pappersavisering hem i brevlådan, utan en e-faktura som presenteras i Internetbanken och betalas via autogiro.

Internetbanksfaktura (e-faktura)

Linköpings kommun kan erbjuda dig som gör dina bankärenden på Internetbank att betala dina räkningar elektroniskt.

I stället för att få en pappersfaktura med ett inbetalningskort får du räkningen presenterad i din Internetbank. Där kan du titta på den på skärmen och sedan klicka för att godkänna betalningen. Det innebär att du slipper knappa in plusgironummer, OCR-nummer, datum och belopp.

E-faktura kan användas när du har ett fast kundnummer hos oss, till exempel barnomsorg eller äldreomsorg.

Påminnelse skickas ut som pappersfaktura.

Anmälan e-faktura

Du anmäler dig till e-faktura i din Internetbank. E-fakturan gäller för det kundnummer som du anger i internetbanken. Har du flera kundnummer måste du alltså registrera dig flera gånger.

De flesta banker kan hantera internetbanksfakturor. Om du är osäker kontakta din bank för information.

Elektronisk faktura

Linköpings kommun kan erbjuda dig som företagare/kommun/myndighet elektronisk kundfaktura. Anmäl ert GLN-nummer och er VAN-leverantör till oss via e-post till Ekonomiservice.

Påminnelse skickas ut som pappersfaktura.

Utlandsbetalning

Det går att betala till kommunen även om du befinner dig utomlands, men då måste du ange vårt IBAN-nummer (International Bank Account number) och BIC-kod (Bank Identifier Code). BIC kallades tidigare för SWIFT-kod.

IBAN: SE36 9500 0099 6042 0009 9655

SWIFT/BIC: NDEASESS

Kommunens huvudplusgiro är: 99 65 -5 men ska bara användas för enstaka inbetalningar.

Det går också att använda kommunens bankgiro 373-3946 eller att sätta in pengarna direkt på kommunens bankkonto: 996 0 420009 9655.  Samma IBAN och SWIFT/BIC-kod som ovan.

Obetalda fakturor

Om du har fått en faktura och inte betalar i tid skickas en betalningspåminnelse. Detta görs ca 10 dagar efter fakturans förfallodag. En särskild påminnelseavgift tas då ut med 60 kronor.

Om fakturan ändå inte betalas skickas ärendet vidare till det inkassobolag som kommunen anlitar för vidare åtgärder, vilket innebär att ytterligare avgifter tillkommer.

Dröjsmålsränta (Riksbankens referensränta +8% på den ursprungliga skulden) tas ut om dröjsmålsräntan överstiger 50 kronor.

Anstånd med betalning

Om det finns särskilda skäl kan du beviljas anstånd med betalning. Hör i så fall av dig till den kontaktperson som finns angiven på fakturan för en diskussion om förutsättningarna.

Senast uppdaterad den 2 juli 2021