Hoppa till huvudinnehåll

Så styrs kommunen

Linköpings kommuns ekonomi-, mål- och verksamhetsstyrning ska säkerställa att den politiska viljeinriktningen får genomslag i verksamheterna, att de kommunövergripande målen uppnås och att god ekonomisk hushållning säkras. Filmen förklarar hur det går till.

Reglementet styr

All verksamhet i Linköpings kommun styrs av kommunens reglemente. I reglementet framgår den politiska organisationens uppdrag, uppgifter och ansvar. I reglementet beskrivs även de politiska organen och deras sammansättning, ansvarsfördelningen mellan den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen samt det styr- och ledningssystem som tillämpas i kommunen. Till Reglemente för Linköpings kommun hör även två bilagor samt en instruktion för kommundirektören.

Hitta och jämför 

Med tjänsten Hitta och jämför kan du få en snabb överblick över kommunens verksamheter och jämföra dem med varandra. I jämförelsetjänsten finns allt från skolor och äldreboenden till badplatser och lekplatser. Du kan också jämföra Linköpings kommun med alla andra kommuner i Sverige.

 

 

Senast uppdaterad den 5 december 2023