Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Jämför service och kvalitet

Söker du en skola i ett särskilt område eller vill du jämföra skolor med varandra? Söker du ett äldreboende med en särskild service eller vill du jämföra utförare som erbjuder hemtjänst med varandra? För dig finns en tjänst i Linköpings kommun som kallas Hitta och jämför. Här kan du också jämföra Linköping med andra kommuner.

Jämför verksamheter

Du kan hitta information inom områdena förskola och utbildning, omsorg och hjälp och till viss del uppleva och göra. Med tjänsten får du lätt en överblick över den information som finns och kan snabbt göra jämförelser. Jämförelsen ska kunna göras oberoende av om verksamheten är kommunal eller fristående.

Jämför Linköping med andra kommuner

Linköpings kommun arbetar systematiskt med att förbättra servicen och kvaliteten till invånarna i kommunen. Det gör vi genom att arbeta med uppföljning, jämförelser och öppna jämförelser. Här hittar du information om Linköpings verksamhet och resultat i jämförelse med andra kommuner. 

Genom Öppna jämförelser och Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) går det att få ett övergripande perspektiv på kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. Syftet är att kommuner och regioner ska kunna använda verktygen för att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Senast uppdaterad den 24 juni 2021