Hoppa till huvudinnehåll

Biståndsbedömt trygghetsboende

I biståndsbedömda trygghetsboenden finns anpassade lägenheter för dig som behöver hemtjänst och som inte längre upplever det tryggt att bo kvar hemma i ordinärt boende. Du som är över 65 år och skriven i Linköpings kommun kan ansöka om biståndsbedömt trygghetsboende hos Vård- och omsorgsförvaltningen.

Vad är ett biståndsbedömt trygghetsboende?

I ett biståndsbedömt trygghetsboende finns anpassade lägenheter och du får hjälp av hemtjänsten i din vardag. Boendenas träffpunkter fungerar som nav i området, och erbjuder lunch, social samvaro och olika aktiviteter. Hit är både boende och andra välkomna.

Trygghetsboendena är biståndsbedömda. Det innebär att du måste ansöka om plats och att en biståndshandläggare från kommunen utreder och bedömer ditt behov av hjälp (bistånd) samt beslutar vilket stöd du får.

Träffpunktsverksamhet på boendet

Linköpings kommuns trygghetsboenden är öppna mötesplatser dit du kan komma för att ta en kopp kaffe, äta lunch och delta i olika aktiviteter. Hit är du välkommen oavsett om du bor i boendet eller ej.

Varje vecka ordnas olika aktiviteter på boendena. Det finns bland annat möjlighet till fysisk aktivitet, både enskilt och tillsammans med andra. På vissa boenden finns minigym. Minst två gånger per månad ansvarar fysioterapeut/arbetsterapeut för olika hälsofrämjande aktiviteter. Du som deltar har möjlighet att ge förslag på aktiviteter till boendet.

Lunchservering

Alla trygghetsboenden erbjuder lunchservering varje dag. Hit är du välkommen oavsett om du bor i boendet eller ej. Matsedel annonseras på boendet och på verksamhetens webbplats. Alla som vill äta lunch kan lämna önskemål om matsedeln. Det krävs ingen föranmälan för att äta lunch. Har du däremot specialkost behöver du anmäla dig två dagar i förväg.

Du som har vård- och omsorgsinsatser kan betala din lunch via din omsorgsfaktura. Det går också bra att betala för lunch på plats. Du har också möjlighet att via hemtjänsten få lunchlåda till din lägenhet. 

Hälso- och sjukvård

På ett biståndsbedömt trygghetsboende finns det inget krav på hälso- och sjukvårdsansvar. Om du behöver hälso- och sjukvård och kan ta dig till din vårdcentral, kommer du att få din vård där. Om läkare eller annan legitimerad vårdpersonal bedömer att du behöver hemsjukvård eller hemrehabilitering får du vård av utföraren som ansvarar för ditt boende.

Har du frågor om biståndsbedömt trygghetsboende?

Du kan läsa mer i Frågor och svar om biståndsbedömt trygghetsboende. Du är också välkommen att vända dig till Kontakt Linköping.

Ansök om biståndsbedömt trygghetsboende

Biståndsbedömda trygghetsboenden

Här hittar du de biståndsbedömda trygghetsboenden som finns i Linköpings kommun. De drivs av kommunen själv eller av olika utförare som kommunen har avtal med. I sökfunktionen kan du filtrera på geografiskt område och utförare.

Senast uppdaterad den 16 januari 2024