Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Boende

Särskilda boenden finns för dig som inte längre kan bo kvar i ordinärt boende. Det kan till exempel vara en servicelägenhet eller en vårdbostad. Du vänder dig till Social- och omsorgsförvaltningen för att ansöka.

Korttidsboende är ett tillfälligt boende då omvårdnaden inte kan tillgodoses genom hemtjänst i den egna bostaden på ett tryggt och säkert sätt. Korttidsboendet är möblerad och man får oftast bo i enkelrum, men det kan även bli aktuellt med tvåbäddsrum. Korttidsboende är biståndsprövat och det kräver att den enskilde gör en ansökan hos Social- och omsorgsförvaltningen. Inträffar ett akut behov kväll eller helg får den enskilde vända sig till sociala jouren för en ansökan.

Om du är på sjukhuset och ska skrivas ut finns ingen möjlighet att välja korttidsboende. Om du vårdas på korttidsboende eller på sjukhuset och beviljats vårdbostad och inte kan flytta hem i väntan på ledig lägenhet så har du ingen möjlighet att välja vårdbostad. Kommunen försöker ta hänsyn till dina önskemål och du har alltid möjlighet att senare flytta till önskat boende.

Korttidsplatser finns på några ställen i kommunen i huvudsakligen på, Åleryd, Kärna vårdby, Garnisonen och Lambohov.

För hjälp att komma i kontakt med de olika korttidsboendena går det bra att vända dig till äldrelots.

Äldrelots

Vi tar endast emot bokade besök. Du kan kontakta oss via telefon eller e-post. Du kan också vända dig till Kontakt Linköping.

Har du handlingar som ska lämnas in kan du göra det hos Kontakt Linköping eller i postlådan som finns hos Social- och omsorgsförvaltningen på Barnhemsgatan 2.

Till e-postformulär för Äldrelots

E-post: aldrelots@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 01
Telefontid: Måndag-fredag 09.00-12.00

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Besöksadress : Barnhemsgatan 2 Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Postadress:
Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/aldrelots http://www.linkoping.se/aldrelots

Efter en sjukhusvistelse ska du tryggt kunna återvända hem. Om du behöver hjälp som startar i samband med att du skrivs ut från sjukhuset, ska du under din vårdtid på sjukhuset erbjudas en planering tillsammans med biståndsbedömare från kommunen. Hjälpen kan vara i form av hemtjänst eller möjlighet för dig att återhämta dig på ett korttidsboende. Du kan välja att ha med anhöriga på planeringen.

Om du inte erbjuds en planering under din vårdtid kan du efterfråga det på avdelningen där du är inlagd. Att du gett ditt samtycke är alltid en förutsättning för att planering under vårdtid ska ske. Om du inte lämnar samtycke kommer du att skickas hem från sjukhuset när du bedömts som medicinskt färdigbehandlad.

Om du vid planeringen med biståndsbedömare beviljas insatser som ska påbörjas i direkt anslutning till att du skrivs ut från sjukhuset får du vara kvar på sjukhuset tills biståndsbedömare har säkerhetsställt att insatserna kan påbörjas. 

Om du bor i vårdbostad får du den hjälp du behöver på boendet när du kommer hem efter din sjukhusvistelse. Då behövs inte någon planering under vårdtid utan du kommer hem till boendet när du är medicinskt färdigbehandlad.

Seniorboenden och trygghetsboenden

Det finns andra typer av boende för dig som är äldre. Förutom kommunens särskilda boenden finns det fastighetsägare som har anpassade bostäder. Du söker bostad direkt hos fastighetsägaren.

  • Seniorboenden/ 55+ boenden
  • 70+ boenden/trygghetsboenden
  • Linköpings kommuns trygghetsboenden

Ansöka om särskilt boende

Du ansöker om servicelägenhet eller vårdbostad via en blankett eller en e-tjänst som heter "Boende, stöd och service".

Äldrelots

Vi tar endast emot bokade besök. Du kan kontakta oss via telefon eller e-post. Du kan också vända dig till Kontakt Linköping.

Har du handlingar som ska lämnas in kan du göra det hos Kontakt Linköping eller i postlådan som finns hos Social- och omsorgsförvaltningen på Barnhemsgatan 2.

Till e-postformulär för Äldrelots

E-post: aldrelots@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 01
Telefontid: Måndag-fredag 09.00-12.00

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Besöksadress : Barnhemsgatan 2 Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Postadress:
Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/aldrelots http://www.linkoping.se/aldrelots

Senast uppdaterad den 3 augusti 2021