Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Boende för äldre

Linköpings kommun har olika former av boenden för äldre personer. Här hittar du information om seniorboende, trygghetsboende, servicelägenhet, vårdboende och korttidsboende.

Ansökan om trygghetslarm, hemtjänst, dagverksamhet, boende för äldre eller anhörigstöd
Ansökan om boende för äldre för dig som inte är bosatt i Linköpings kommun

Seniorboende och trygghetsboende

Det finns fastighetsägare som har olika former av tillgänglighetsanpassade boenden, ofta med lokaler för gemensamma aktiviteter samt gästlägenhet. Du söker dessa bostäder direkt hos fastighetsägaren.

Linköpings kommuns trygghetsboenden

Kön till kommunala trygghetsboenden är stängd.

Äldrenämnden fattade 2021-05-20 beslut om att de kommunala trygghetsboendena samt servicehusen från och med våren 2023 ska bli biståndsbedömda trygghetsboenden. I och med det fattade äldrenämnden också beslut om att från och med 2021-06-01 kan inga nya intresseanmälningar göras till de kommunala trygghetsboendena. 

Servicelägenhet

I en servicelägenhet bor du i en tillgänglighetsanpassad lägenhet. Här kan du bo både som ensamstående eller som par. Det räcker att en av er har ett omvårdnadsbehov för att partnern ska få flytta med.

Ditt dagliga behov av personlig omvårdnad samt praktisk hjälp får du i form av hemtjänstinsatser. Här finns även tillgång till sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Dessutom finns det matsal och gemensamma lokaler för aktiviteter där du kan umgås med andra som bor i servichuset.

För att få flytta till en servicelägenhet ska ditt omvårdnadsbehov inte kunna tillgodoses i ditt nuvarande boende. Du ansöker om servicelägenhet hos Social- och omsorgsförvaltningen via länken "Ansökan om boende, stöd och service".

Servicehus blir biståndsbedömda trygghetsboenden våren 2023

Äldrenämnden fattade 2021-05-20 beslut om att servicehusen samt de kommunala trygghetsboendena från och med våren 2023 ska bli biståndsbedömda trygghetsboenden.

De biståndsbedömda trygghetsboendena är en del i kommunens nya modell för områdesbaserad hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering som genomförs våren 2023. Fram till våren 2023 förändras inget i servicehusen.

Du kan läsa mer om den nya modellen för hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering via länken "Områdesbaserad vård och omsorg i hemmet". Mer information om biståndsbedömda trygghetsboenden får du via länken "Frågor och svar om biståndsbedömt trygghetsboende".

Vårdbostad

När dina behov av vård och omsorg är så omfattande att du behöver tillgång till insatser och stöd dygnet runt kan du ha rätt att flytta till ett vårdboende. Där finns personal nära hela tiden och du kan få gemenskap och aktiviteter tillsammans med de andra boende. På boendet finns tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Det finns även arbetsterapeut och fysioterapeut kopplade till boendet. I en vårdbostad har du rätt att bo tillsammans med din partner.

Du ansöker om vårdbostad hos Social- och omsorgsförvaltningen via länken "Ansökan om boende stöd och service".

Hitta och jämför servicehus och vårdboenden

På sidan "Hitta och jämför servicehus och vårdboenden" finns information om alla servicehus och vårdboenden i Linköpings kommun.

Korttidsboende

Om du under en begränsad period inte kan vistas hemma och omvårdnaden inte kan ges i den egna bostaden på ett tryggt och säkert sätt finns möjlighet att vistas på ett korttidsboende under en kortare period. Du kan vara i behov av korttidsboende om:

 • du inte kan få den hjälp och omvårdnad du behöver i hemmet.
 • din närstående som vårdar dig behöver avlastning
 • du har behov av att återhämta dig efter en sjukhusvistelse.

När du vistas på korttidsboende betalar du en omvårdnads- och en kostavgift. Du ansöker om korttidsboende hos Social- och omsorgsförvaltningen via länken "Ansökan om boende stöd och service". Du har inte möjlighet att välja korttidsboende utan blir placerad där det finns en ledig plats.

Vid akuta behov av korttidsboende kan du dagtid vardagar ringa Kontakt Linköping telefon 013-20 60 00. Kvällar och helger kan du kontakta Socialjouren.

Frågor och svar om servicehus och vårdbostad

Sök bland frågor och svar

Ni kan söka ett dubblettrum på samma vårdboende. Båda parter behöver göra en ansökan om vårdbostad.

Om du har en partner som inte har ett vårdbehov kan du ansöka om att din partner får flytta tillsammans med dig till en vårdbostad utifrån det som kallas parbogarantin.

Ja, du kan vända dig till den kommun du vill flytta till och göra en ansökan om särskilt boende.

När du fått beslut om servicelägenhet eller vårdbostad ska du lämna minst tre önskemål om boenden du kan tänka dig att flytta till. Du lämnar önskemålen till din biståndsbedömare. Om kommunen inte kan erbjuda dig ett boende inom tre månader på något av dina önskade alternativ kommer du erbjudas plats på något annat boende. Du har då rätt att tacka nej till erbjudandet och kvarstå i kön till de boenden du önskat plats på. Får du ett erbjudande enligt dina önskemål men väljer att tacka nej till detta så avslutas din plats i kön och du behöver ansöka på nytt.

Vistas du på korttidsboende eller på sjukhuset och har blivit beviljad en servicelägenhet eller vårdbostad har du inte möjlighet att välja boende utan du blir anvisad en ledig plats.

Den biståndsbedömare på Social- och omsorgsförvaltningen som tar emot och utreder din ansökan ger dig erbjudande om servicelägenhet eller vårdbostad. Du och dina anhöriga får sedan ta kontakt med personalen på boendet för att se lägenheten. Det är viktigt att omgående ta kontakt med boendet.

Vi är tacksamma om du lämnar ett svar om du vill ha en plats på boendet så snart som möjligt, dock senast sju dagar efter det att du fått erbjudandet. Beskedet lämnas till din biståndsbedömare.

Inflyttning ska ske senast 14 dagar efter det du tackat ja, förutsatt att lägenheten är klar för inflyttning. I annat fall så snart som möjligt.

Inflyttning måste inte ske den 1:e eller den 15:e i månaden men hyran betalas från och med nästkommande 1:e respektive 15:e i månaden. Om du är på sjukhuset eller på korttidsboende och anvisas boende måste du flytta så snart lägenheten är tillgänglig för inflyttning.

Kontrakt och därmed hyresbetalning börjar gälla senast 14 dagar efter det att du tackat ja till lägenheten, under förutsättning att lägenheten är klar för inflyttning. Hyreskontrakt skrivs med verksamhetschefen för boendet.

Ja, men du behöver inte betala hyra under den första månaden om du kan styrka för verksamhetsansvarig på boendet att du har dubbla kostnader för hyra. Detta gäller dock inte om du har någon som bor kvar i den bostad du flyttar från.

Om du har hemtjänst ska du berätta för ansvarig på hemtjänsten när du ska flytta. Har du trygghetslarm ska det lämnas tillbaka till hemtjänsten. Du ska även få tillbaka dina nycklar. I en vårdbostad finns ett trygghetslarm. Om du flyttar till en servicelägenhet får du ett nytt trygghetslarm installerat. Är du osäker på vem du ska kontakta kan du vända dig till Kontakt Linköping.

Har du hemsjukvård ska du meddela hemsjukvården att du flyttar. De tar kontakt med ansvarig sköterska i din nya bostad så att du får den medicinska hjälp du behöver. Berätta för sköterskan i ditt nya boende vilken vårdcentral du tillhör och namnet på din läkare.

Du som har rullstol tar med dig den till boendet. De hjälpmedel du har lånat kan du ta med dig till ditt nya boende, med undantag för personlyft som ska återlämnas. När du flyttar till vårdbostad ska du även återlämna förskriven vårdsäng eftersom det finns vårdsäng på boendet.

Det kan vara bra att besöka din nya bostad så du vet vad du behöver ta med dig. Du kan inte ta med dig allt från ditt tidigare hem. Försök att tänka till ordentligt vad du tycker extra mycket om.

Bra att ta med vid flytt

 • säng, när du flyttar till servicelägenhet, i en vårdbostad finns en vårdsäng
 • möbler och gardiner
 • sängkläder, inklusive kudde och täcke
 • handdukar
 • lampor, tavlor med mera - det kan vara klokt att undvika att ta med mattor med tanke på fallrisken
 • hygienartiklar och annat för förbrukningsmaterial, till exempel toalettpapper och tvättlappar
 • städutrustning och rengöringsmedel
 • eventuella mediciner
 • radio och TV
 • eventuellt fast telefonabonnemang - kontakta verksamhetsansvarig för boendet för mer information
 • eventuell prenumeration på tidning
 • album, fotografier och andra personliga tillhörigheter.

Personalen på boendet kan ge dig fler praktiska tips.

Du ansvarar själv för flytten och för eventuell bokning av flyttfirma. På vårdboende kan viss hjälp ges på plats från personalen. Kontakta verksamhetsansvarig för vårdboendet för mer information.

Stäm av detta med verksamhetschefen på boendet. Det kan vara möjligt för dig att få tapetserat mot att du själv står för kostnaden.

Ja, det kan du göra om det handlar om samma typ av boende som du har beslut på. Kontakta din biståndsbedömare för att ställa dig i kö för ett byte.

Du säger upp lägenheten till verksamhetschef på servicehuset/vårdboendet. Uppsägningstiden är som längst tre månader. Vid dödsfall är uppsägningstiden 1 månad. Lägenheten ska återlämnas i det skick som den var vid inflyttning. Den enskilde/anhöriga ansvarar för städning av servicelägenheten. På vårdboendet ansvarar personalen för städning. Kontakta verksamhetsansvarig på boendet för mer information.

säga upp hyreskontraktet eller sälja den gamla bostaden

 • göra adressändring hos Skatteverket
 • kontakta Pensionsmyndigheten för eventuellt bostadstillägg
 • teckna hemförsäkring
 • om du vill ta med en fast telefon - kontakta ansvarig för boendet för information.
Kontaktlista du kan ha nytta av

Avgifter boende

Du kan läsa mer om avgifter för boende via länken "Avgifter".

Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg till den allmänna pensionen som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Är du anhörig och hjälper någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du vara behörig att göra ansökan åt din närstående.

Gör en beräkning innan du ansöker

På Pensionsmyndighetens webbplats kan du själv göra en beräkning för att se om du bör ansöka. Från januari 2022 höjs bostadstillägget och beräkningen görs därför utifrån dessa nya regler. På Pensionsmyndighetens hemsida finns även information om hur du gör för att ansöka. Du kan också ringa kundservice, telefonnummer 0771–776 776 eller besöka ett servicekontor för att få hjälp.

Pensionsmyndighetens erbjuder digitala möten om bostadstillägg. Det är gratis och du behöver inte anmäla dig. Under mötet får du svar på de vanligaste frågorna och kan även ställa egna frågor via en chatt. Du kan läsa mer på Pensionsmyndighetens webbplats.

 

 

Äldrelots

Vi tar endast emot bokade besök. Du kan kontakta oss via telefon eller e-post. Du kan också vända dig till Kontakt Linköping.

Har du handlingar som ska lämnas in kan du göra det hos Kontakt Linköping eller i postlådan som finns hos Social- och omsorgsförvaltningen på Barnhemsgatan 2.

Till e-postformulär för Äldrelots

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 64 01
Telefontid: Måndag-fredag 09.00-12.00

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Besöksadress : Barnhemsgatan 2 Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Postadress:
Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/aldrelots http://www.linkoping.se/aldrelots

Senast uppdaterad den 7 april 2022