Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Hjälp i hemmet

Det finns olika sorters stöd och hjälp i hemmet, både för dig som är äldre och för dina anhöriga. Hemtjänsten i Linköping består av boservice i form av städning, tvätt, inköp, trygghetslarm, leverans av matkorg och personlig omvårdnad. För dig som har hemtjänstinsatser i Linköpings kommun gäller digital nyckelhantering.

Du som behöver hemtjänst kan välja mellan flera utförare, såväl privata som kommunala. Du kan välja olika utförare för olika tjänster. Information om utförare och vilka geografiska områden i kommunen som de arbetar på hittar du under "Hitta och jämför hemtjänst". Hemtjänst ges i huvudsak i det egna boendet eller i servicelägenhet.

Du som är under 65 år kan hitta mer information via länken Hemtjänst för dig som är 18-65 år:

Boservice

I hemtjänsten ingår även boservice såsom städning, tvätt, inköp samt leverans av färdiglagad lunchmat, så kallad matkorg. Hemtjänsten utför inte tjänster som storstädning, bakning, trädgårdsskötsel med mer. En del hemtjänstutförare erbjuder detta som tilläggstjänster. Hemtjänsten erbjuder även tjänsten trygghetslarm. Med det kan du vid akuta behov få kontakt med hemtjänstpersonal under hela dygnet. Utföraren ska svara på larm inom 20 minuter i Linköpings tätort och inom 40 minuter utanför tätorten.

Personlig omvårdnad

I personlig omvårdnad ingår tjänster som innebär hjälp med att klara den dagliga livsföringen, till exempel på- och avklädning, hygien, toalettbesök, frukost och kvällsmål. Här ingår även tillsyn och nattillsyn. Tillsyn innebär att hemtjänsten besöker dig för att se så att du mår bra.

Med anledning av corona-pandemin har äldrenämnden fattat beslut om att tillsyn nattetid ersätts med en digital tillsyn med stöd av trygghetskamera. Dagtid ersätts tillsynen med telefonservice.

Syftet är att minska smittspridning och frigöra personalresurser samtidigt som man bibehåller tryggheten och integriteten för de äldre.

Ibland kan hemtjänst kombineras med medicinska insatser. Om du bor i servicelägenhet får du den hjälpen av sjuksköterskan på servicehuset. Om du bor i eget boende får du insatserna av distriktsjuksköterskan på vårdcentralen. I de fall du inte kan ta dig till vårdcentralen får du vård från kommunens hemsjukvård.

Eget val inom hemtjänsten

Du som är i behov av hemtjänst kan välja mellan flera utförare, såväl privata som kommunala. Du kan välja olika utförare för olika tjänster. Alla hemtjänstutförare är godkända av Linköpings kommun. Därför kan du alltid vara säker på att din utförare levererar tjänster av god kvalitet. All personal har tystnadsplikt, bär namnbricka och ska kunna legitimera sig.

Du gör ditt val av hemtjänstutförare hos Social- och omsorgsförvaltningens äldrelots samtidigt som du ansöker om hemtjänstinsatser. Du kan också avstå från det egna valet. Då får du hjälp av den hemtjänstutförare som ansvarar för ditt hemtjänstområde. Du kan ta hjälp av kommunens äldrelotsar om du inte vet vilket hemtjänstområde du tillhör.

Telefonnumren nedan går till den utförare som har i uppdrag att utföra hemtjänst i det område du bor i om du själv inte gör ett aktivt val av hemtjänstutförare. Vilka hemtjänstutförare som är valbara hittar du mer information om under "Hitta och jämför hemtjänst".

Skäggetorps servicehus - Attendo

Skäggetorp Centrum 4 C, telefon 013-20 72 57

Ryds servicehus - Attendo

Mårdtorpsgatan 35, telefon 013-20 60 78

Östgötagatans servicehus - Leanlink

Östgötagatan 51 B, telefon 013-26 26 37

Aspens servicehus - Leanlink

Barfotegatan 1, telefon 013-20 87 10

Hjälmsätersgatans träffpunkt - Leanlink

Hjälmsätersgatan 12 C, telefon 013-20 84 76

Överstens trygghetsboende - Leanlink

Överstegatan 22, telefon 013-26 26 93

Trädgårns servicehus - Leanlink

Djurgårdsgatan 17 A, telefon 013-26 26 65

Blandarens servicehus - Leanlink

Repslagaregatan 2, telefon 013-20 84 09

Tannefors servicehus - Bräcke Diakoni

Tegelbruksgatan 18, telefon 013-20 87 86

Solrosens servicehus - Leanlink

Solrosgatan 10, telefon 013-26 33 62

Stolplyckans trygghetsboende - Leanlink

Föreningsgatan 37, telefon 013-26 32 75

Ramstorpsgatans servicehus - Leanlink

Ramstorpsgatan 36, telefon 013-26 33 66

Johannelunds trygghetsboende - Vardaga

Skogslyckegatan 5 B, telefon 013-20 88 95

Tröskaregatans trygghetsboende - Leanlink

Tröskaregatan 9, telefon 013-20 60 60

Torparegatans servicehus - Leanlink

Torparegatan 88, telefon 013-20 60 70

Räknestickans servicehus - Leanlink

Ekholmsvägen 100, telefon 013-29 48 04

Möjetorp servicehus - Attendo

Tallholmsvägen 117, telefon 013-20 70 23

Ullstämmas trygghetsboende

Stenåldersgatan 8, telefon 013-20 69 10

Telefonnumren nedan går till den utförare som har i uppdrag att utföra hemtjänst i det område du bor i om du själv inte gör ett aktivt val av hemtjänstutförare. Vilka hemtjänstutförare som är valbara hittar du mer information om under "Hitta och jämför hemtjänst".

Vretalidens servicehus - Leanlink

Evastigen 21, telefon 013-20 63 35

Härnebackens trygghetsboende - Leanlink

Härnegatan 61, telefon 013-20 63 35

Linghems servicehus - Leanlink

Sparvsångsvägen 65, telenfon 013-20 54 07

Tallboda träffpunkt - Leanlink

Gränsliden 12, telefon 013-20 71 23

Askeby träffpunkt - Leanlink

Brunngårdsvägen 36, telefon 013-20 54 46

Bankekind träffpukt - Leanlink

Linvägen 5, telefon 013-20 55 90

Gistad träffpunkt - Leanlink

Sandstensvägen 5, telefon 013-733 42

Kärna servicehus - Leanlink

Kärnabrunnsgatan 12, telefon 013-20 65 54

Vikingstad servicehus - Attendo

Storhagsgatan 85, telefon 013-26 34 30

Nykils servicehus/trygghetsboende - Attendo

Visättersvägen 8, telefon 013-20 54 60

Sturefors trygghetsboende - Leanlink

Näckrosvägen 146, telefon 013-20 55 20

Bestorps trygghetsboende - Leanlink

Sågvägen 8, telefon 013-20 76 22

Ulrika trygghetsboende - Leanlink

Kyrksättersvägen 4, telefon 013-26 27 67

Vilka kan jag välja?

Varje utförare finns presenterad under "Hitta och jämför hemtjänst". Där framgår vilka tjänster utföraren erbjuder i ditt bostadsområde, under vilka tider på dygnet samt deras kontaktuppgifter. Flera utförare har profilerat sig genom att ha specialkompetens inom ett eller flera områden, t.ex. språk och kultur, demensvård och inriktning mot personer med funktionsnedsättning. Många hemtjänstutförare erbjuder också tilläggstjänster som inte ingår i hemtjänsten.  Kostnaden för dessa tjänster betalas alltid direkt till utföraren.

Digital nyckelhantering

För dig som har hemtjänstinsatser i Linköpings kommun gäller digital nyckelhantering. I samband med att ett trygghetslarm installeras eller att andra insatser ska påbörjas monteras även en låsenhet. Det innebär att hemtjänstpersonal/ hemsjukvårdspersonal kan använda en mobiltelefon istället för en vanlig nyckel för att låsa upp och låsa lägenhetsdörren och/eller entrédörren.

Det finns flera orsaker till den digitala nyckelhanteringen. En orsak är säkerhetsaspekten, att hemtjänstpersonal ska slippa bära omkring på nycklar. Vid larm kan också personalen komma snabbare, då de inte behöver åka och hämta en nyckel. Förutom låsfunktionen har den digitala hanteringen också syftet att ge underlag för ersättningen som utföraren får av kommunen. Via mobiltelefonen registrerar personalen när de kommer och när de går. Utförarna får ersättning för faktiskt utförd tid. Även fakturan till dig som har hemtjänst kommer på sikt att baseras på den faktiska tiden som insatserna utförts.

På insidan av dörren installeras låsenheten, den syns inte från utsidan av dörren och gör ingen åverkan på dörren. Digital låsenhet är helt kostnadsfri.

För att säkerställa att du kan få dina insatser och personal kan komma in även om något skulle hända med det digitala systemet, behöver du lämna en fysisk nyckel till hemtjänstutföraren. Kommunen ställer höga krav på rutiner hos utförarna så att nyckelförvaringen sker på ett säkert sätt.

Om du inte är nöjd?

Dina synpunkter på hemtjänsten gör att servicen och tjänsterna kan förbättras. Vänd dig i första hand till din utförare om du har klagomål eller synpunkter. Du kan även skriva ned dina synpunkter i kommunens klagomålsbroschyr eller vända dig till kommunens äldreombudsman eller äldrelotsar.

Hur gör jag för att byta utförare?

När du hittat den utförare du vill ha kontaktar du dem direkt. Om du vill byta utförare kan detta ske med en veckas varsel. Du behöver inte ge någon motivering till varför du vill byta. Du kan ta hjälp av kommunens äldrelotsar vid byte av hemtjänstutförare.

Äldrelots

Vi tar endast emot bokade besök. Du kan kontakta oss via telefon eller e-post. Du kan också vända dig till Kontakt Linköping.

Har du handlingar som ska lämnas in kan du göra det hos Kontakt Linköping eller i postlådan som finns hos Social- och omsorgsförvaltningen på Barnhemsgatan 2.

Till e-postformulär för Äldrelots

E-post: aldrelots@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 01
Telefontid: Måndag-fredag 09.00-12.00

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Besöksadress : Barnhemsgatan 2 Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Postadress:
Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/aldrelots http://www.linkoping.se/aldrelots

Senast uppdaterad den 21 april 2021