Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Hjälp i hemmet

Det finns olika sorters stöd och hjälp i hemmet, både för dig som är äldre och för dina anhöriga. Hemtjänsten i Linköping består av städning, tvätt, inköp, trygghetslarm, leverans av matkorg och personlig omvårdnad. För dig som har hemtjänstinsatser i Linköpings kommun gäller digital nyckelhantering.

Du som behöver hemtjänst kan välja mellan flera utförare, såväl privata som kommunala. Du kan välja olika utförare för olika tjänster. Information om utförare och vilka geografiska områden i kommunen som de arbetar på hittar du under "hitta och jämför hemtjänst". Hemtjänst ges i huvudsak i det egna boendet eller i servicelägenhet.

Du som är under 65 år kan hitta mer information här:

Hjälp i hemmet för dig som är 18-65 år

Boservice

I hemtjänsten ingår även boservice såsom städning, tvätt, inköp samt leverans av färdiglagad lunchmat, så kallad matkorg. Du kan också få ett trygghetslarm. Med det kan du vid akuta behov få kontakt med hemtjänstpersonal under hela dygnet. Utförare ska svara på larm inom 20 minuter i Linköpings tätort och inom 40 minuter utanför tätorten.

Personlig omvårdnad

I personlig omvårdnad ingår tjänster som innebär hjälp med att klara den dagliga livsföringen, till exempel på- och avklädning, hygien, toalettbesök, frukost och kvällsmål. Här ingår även tillsyn och nattillsyn. Tillsyn innebär att hemtjänsten besöker dig för att se så att du mår bra.

Med anledning av corona-pandemin har äldrenämnden fattat beslut om att tillsyn nattetid ersätts med en digital tillsyn med stöd av trygghetskamera. Dagtid ersätts tillsynen med telefonservice.

Syftet är att minska smittspridning och frigöra personalresurser samtidigt som man bibehåller tryggheten och integriteten för de äldre.

Eget val inom hemtjänsten

Du kan välja mellan flera utförare, såväl privata som kommunala. Du kan välja olika utförare för olika tjänster. Alla hemtjänstutförare är godkända av Linköpings kommun. Därför kan du alltid vara säker på att din utförare levererar tjänster av god kvalitet. All personal har tystnadsplikt, bär namnbricka och ska kunna legitimera sig.

Du gör ditt val av hemtjänstutförare hos Social- och omsorgsförvaltningens äldrelots samtidigt som du ansöker om hemtjänstinsatser. Du kan också avstå från det egna valet. Då får du hjälp av den hemtjänstutförare som ansvarar för ditt hemtjänstområde.

Flera utförare har profilerat sig genom att ha specialkompetens inom ett eller flera områden, t.ex. språk och kultur, demensvård och inriktning mot personer med funktionsnedsättning. Många hemtjänstutförare erbjuder också tilläggstjänster som inte ingår i hemtjänsten. Utbud hittar du på respektive hemtjänstutförare under "hitta och jämför hemtjänst". Kostnaden för dessa tjänster betalas alltid direkt till utföraren.

Digital nyckelhantering

För dig som har hemtjänstinsatser i Linköpings kommun gäller digital nyckelhantering. I samband med att ett trygghetslarm installeras eller att andra insatser ska påbörjas monteras även en låsenhet. Det innebär att hemtjänstpersonal/ hemsjukvårdspersonal kan använda en mobiltelefon istället för en vanlig nyckel för att låsa upp och låsa lägenhetsdörren och/eller entrédörren.

Det finns flera orsaker till den digitala nyckelhanteringen. En orsak är säkerhetsaspekten, att hemtjänstpersonal ska slippa bära omkring på nycklar. Vid larm kan också personalen komma snabbare, då de inte behöver åka och hämta en nyckel. Via mobiltelefonen registrerar personalen när de kommer och när de går. 

Hur gör jag för att byta utförare?

Om du vill byta utförare kan detta ske med en veckas varsel. Du behöver inte ge någon motivering till varför du vill byta. Du kan ta hjälp av kommunens äldrelotsar vid byte av hemtjänstutförare.

Äldrelots

Vi har inte möjlighet att ta emot spontanbesök, vänligen ring innan.

Till e-postformulär för Äldrelots

E-post: aldrelots@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 01
Telefontid: Måndag-fredag 09.00-12.00 (även klämdagar 09.00-10.00).

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 4 (se karta)

Postadress:
Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/aldrelots http://www.linkoping.se/aldrelots

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 juli 2020