Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Aktiviteter och fritid

Lunchservering, fritidsaktiviteter på servicehus och trygghetsboenden samt minigym är från och med 3 maj 2021 öppna för allmänheten.

De personer som besöker lunch- och fritidsverksamheterna tillhör till hög andel de målgrupper som erbjuds vaccination och brukare och till stor del personal i aktuella verksamheter har blivit vaccinerade. Vid samtal med utförare framkommer dessutom att man ser en stark positiv trend vid gällande antal smittade i verksamheterna. 

Det är samma säkerhetsåtgärder som tidigare under pandemin som behöver beaktas såsom att kunna hålla avstånd, att man stannar hemma om man har symtom, max antal personer vid samma bord, source control mm. Lunchserveringar ska följa de rekommendationer som gäller för restauranger i övrigt, alltså max 4 personer vid varje bord och 1 meter mellan sällskap.

Utifrån genomförda vaccinationer, aktuellt smittläge och samråd med Region Östergötlands smittskyddsläkare är äldrenämndens beslut att tillfälliga begränsningar upphör 2021-05-03. 

Träffpunkter och aktiviteter

På samtliga servicehus och trygghetsboenden finns lunchservering och fritidsverksamhet. 

Gemensamhetslokalerna med fritidsverksamhet i Tallboda tel: 013-20 71 23, Askeby tel: 013-20 54 46, Gistad tel. 013-733 42, Bankekind tel. 013-20 55 90 och Hjälmsätersgatan tel. 013-20 84 76.

Aktivitetshuset Blandaren och Ekbackens fritidsverksamheter har öppet. 

  • Aktivitetshuset - möjligheternas hus mitt i stan. Adress: Sankt Larsgatan  9D, mitt emot Hotell Frimis. Telefonnummer 013-20 84 08.
  • Ekbackens fritidsverksamhet, Kvinnebyvägen 2. Aktiviteter mellan 09.30-14.00. Telefonnummer 013-20 89 11.

Kultur och fritid för äldre

Kultur och fritid för äldre finns till för dig som bor eller arbetar inom äldreomsorgen och erbjuder boendena olika former av kultur - och fritidsverksamhet. Läs mer via länken Kultur och fritid för äldre.

Minigym

På en del av kommunens servicehus och trygghetsboende finns minigym. Dessa är öppna. 

Minigym finns på följande platser:

  • Överstens trygghetsboende. T1, Överstegatan 22  
  • Johannelunds trygghetsboende, Skogslyckegatan 5B
  • Aspens servicehus, Barfotegatan 1
  • Skäggetorps servicehus, Skäggetorp Centrum 4C
  • Härnebackens servicehus, Härnegatan 61, Ljungsbro
  • Ramstorpsgatans servicehus, Ramstorpsgatan 36
  • Hagdahlska huset - seniorcenter, Platensgatan 2

Telefonnumren nedan går till den utförare som har i uppdrag att utföra hemtjänst i det område du bor i om du själv inte gör ett aktivt val av hemtjänstutförare. Vilka hemtjänstutförare som är valbara hittar du mer information om under "Hitta och jämför hemtjänst".

Skäggetorps servicehus - Attendo

Skäggetorp Centrum 4 C, telefon 013-20 72 57

Ryds servicehus - Attendo

Mårdtorpsgatan 35, telefon 013-20 60 78

Östgötagatans servicehus - Leanlink

Östgötagatan 51 B, telefon 013-26 26 37

Aspens servicehus - Leanlink

Barfotegatan 1, telefon 013-20 87 10

Hjälmsätersgatans träffpunkt - Leanlink

Hjälmsätersgatan 12 C, telefon 013-20 84 76

Överstens trygghetsboende - Leanlink

Överstegatan 22, telefon 013-26 26 93

Trädgårns servicehus - Leanlink

Djurgårdsgatan 17 A, telefon 013-26 26 65

Blandarens servicehus - Leanlink

Repslagaregatan 2, telefon 013-20 84 09

Tannefors servicehus - Bräcke Diakoni

Tegelbruksgatan 18, telefon 013-20 87 86

Solrosens servicehus - Leanlink

Solrosgatan 10, telefon 013-26 33 62

Stolplyckans trygghetsboende - Leanlink

Föreningsgatan 37, telefon 013-26 32 75

Ramstorpsgatans servicehus - Leanlink

Ramstorpsgatan 36, telefon 013-26 33 66

Johannelunds trygghetsboende - Vardaga

Skogslyckegatan 5 B, telefon 013-20 88 95

Tröskaregatans trygghetsboende - Leanlink

Tröskaregatan 9, telefon 013-20 60 60

Torparegatans servicehus - Leanlink

Torparegatan 88, telefon 013-20 60 70

Räknestickans servicehus - Leanlink

Ekholmsvägen 100, telefon 013-29 48 04

Möjetorp servicehus - Attendo

Tallholmsvägen 117, telefon 013-20 70 23

Ullstämmas trygghetsboende

Stenåldersgatan 8, telefon 013-20 69 10

Telefonnumren nedan går till den utförare som har i uppdrag att utföra hemtjänst i det område du bor i om du själv inte gör ett aktivt val av hemtjänstutförare. Vilka hemtjänstutförare som är valbara hittar du mer information om under "Hitta och jämför hemtjänst".

Vretalidens servicehus - Leanlink

Evastigen 21, telefon 013-20 63 35

Härnebackens trygghetsboende - Leanlink

Härnegatan 61, telefon 013-20 63 35

Linghems servicehus - Leanlink

Sparvsångsvägen 65, telenfon 013-20 54 07

Tallboda träffpunkt - Leanlink

Gränsliden 12, telefon 013-20 71 23

Askeby träffpunkt - Leanlink

Brunngårdsvägen 36, telefon 013-20 54 46

Bankekind träffpukt - Leanlink

Linvägen 5, telefon 013-20 55 90

Gistad träffpunkt - Leanlink

Sandstensvägen 5, telefon 013-733 42

Kärna servicehus - Leanlink

Kärnabrunnsgatan 12, telefon 013-20 65 54

Vikingstad servicehus - Attendo

Storhagsgatan 85, telefon 013-26 34 30

Nykils servicehus/trygghetsboende - Attendo

Visättersvägen 8, telefon 013-20 54 60

Sturefors trygghetsboende - Leanlink

Näckrosvägen 146, telefon 013-20 55 20

Bestorps trygghetsboende - Leanlink

Sågvägen 8, telefon 013-20 76 22

Ulrika trygghetsboende - Leanlink

Kyrksättersvägen 4, telefon 013-26 27 67

Gym

Åleryds friskvårdsgym är öppet. 

Utegym

På några platser i Linköping finns det aktivitetsparker med träningsmöjligheter. Du hittar en av dem vid Johannelunds centrum. Intill lekplatsen och längre in i parken finns flera stationer med gymredskap som passar ungdomar, vuxna och seniorer. Maskinerna hittas lätt då de är starkt röda och gula och står på en färgglad gummimatta. Träningsstationerna är tillgängliga för rullstolsburna.

Bakgrund

Linköpings kommun fattade 2020-03-18 beslut om att begränsa lunchservering och fritidsverksamhet samt att stänga minigymmen, friskvårdsgymmet på Åleryd och Hagdahls seniorcenter. Åtgärderna genomfördes för att skydda de äldre och minska smittspridningen av coronaviruset. Den 23 april 2021 fattade äldrenämnden beslut om att tillfälliga begränsningar upphör inom verksamheter under äldrenämndens ansvar vad avser lunchservering, fritidsaktiviteter och minigym i servicehus och trygghetsboenden samt Friskvårdsgym och Hagdahl seniorcenter från och med 2021-05-03.

Äldrelots

Vi tar endast emot bokade besök. Du kan kontakta oss via telefon eller e-post. Du kan också vända dig till Kontakt Linköping.

Har du handlingar som ska lämnas in kan du göra det hos Kontakt Linköping eller i postlådan som finns hos Social- och omsorgsförvaltningen på Barnhemsgatan 2.

Till e-postformulär för Äldrelots

E-post: aldrelots@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 01
Telefontid: Måndag-fredag 09.00-12.00 (klämdagen den 14/5 stängt).

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Postadress:
Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/aldrelots http://www.linkoping.se/aldrelots

Senast uppdaterad den 3 maj 2021