Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Föreningsregister

I Linköpings kommuns öppna föreningsregister kan föreningar, samfund, nätverk med flera själva registrera sig och på så sätt göras synliga och sökbara för intresserade i Linköpings kommun.

Ambitionen är att detta ska vara ett kommuntäckande föreningsregister men det bygger på organisationernas frivillighet och aktiva beslut att delta. Registret modereras innan publicering och alla organisationer som delar den gemensamt framtagna värdegrunden är välkomna att delta.

Senast uppdaterad den 14 januari 2020