Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Grupper, dialog och samverkan

Linköpings kommun har många möten med föreningslivet. Flera av dessa sker på initiativ av och tillsammans med enskilda föreningar. Kommunen har dock även ett antal olika formaliserade grupper eller råd för regelbunden dialog i olika sakfrågor.

Pensionärsrådet, handikapprådet, landsbyggdsgruppen och Linköpings Brottsförebyggande råd (LiBrå) är formaliserade grupper eller råd. 

Linköpings undgomsråd och Linköpings Idrottsförbund är papaplyorganisationer som inför varje nämnd träffar kultur och fritidkontoret för en genomgång och dialog om aktuella ämnen som ska tas upp i nämnden.

Samverkan med idéburen sektor

Linköpings kommun har tagit fram ett program för samverkan med den idéburna sektorn. Programmet omfattar både organisationer och aktörer utan formell organisation, t.ex. olika nätverk. Du hittar mer information om kommunens arbete med den idéburna sektorn under fliken kommun och politik.

Senast uppdaterad den 12 december 2019