Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Bilda förening

Vill du bilda en ideell förening? Allt som behövs är ett antal människor med ett gemensamt intresse.

En förening är en sammanslutning av fysiska och/eller juridiska personer som tillsammans verkar för ett gemensamt ändamål. De vanligast förekommande typerna av föreningar är de ideella och ekonomiska föreningarna. Information om hur du startar en förening och vilka regler som gäller, hittar du på Skatteverkets webbplats.

Förslag på dagordningens innehåll och stadgar finner du i nedan.

Du ansöker om organisationsnummer hos Skatteverket 

Föreningsregister

I Linköpings kommuns öppna föreningsregister kan föreningar, samfund, nätverk med flera själva registrera sig och på så sätt göras synliga och sökbara för intresserade i Linköpings kommun.

 

Senast uppdaterad den 4 februari 2019