Bilda förening

Vill du bilda en ideell förening? Allt som behövs är en antal människor med ett gemensamt intresse.

För att bilda en förening måste en provisorisk styrelse, en interimstyrelse, bildas. Denna bör bestå av minst ordförande, sekreterare och kassör.

Interimstyrelsen förbereder det första årsmötet, bestämmer dagordning för mötet - vilka frågor som ska diskuteras - och ger förslag på stadgar, styrelse, föreningens namn och medlemsavgift.

Förslag på dagordningens innehåll och stadgar finner du i nedan.

Föreningsregister

I Linköpings kommuns öppna föreningsregister kan föreningar, samfund, nätverk med flera själva registrera sig och på så sätt göras synliga och sökbara för intresserade i Linköpings kommun.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 mars 2017