Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Registrera ny förening

I Linköpings kommuns öppna föreningsregister Interbook kan föreningar, samfund, nätverk med flera själva registrera sig och på så sätt göras synliga och sökbara för intresserade i Linköpings kommun.

Senast uppdaterad den 26 februari 2020