Hoppa till huvudinnehåll

Reglemente för Linköpings kommun

Detta reglemente redovisar de formella bestämmelserna för Linköpings kommun. Reglementet beskriver den politiska organisationens uppdrag, uppgifter och ansvar. I reglementet beskrivs även de politiska organen och deras sammansättning, ansvarsfördelningen mellan den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen samt det styr- och ledningssystem som tillämpas i kommunen.

Reglemente för Linköpings kommun från och med mandatperioden 2023-2026

Reglementet har reviderats enligt kommunfullmäktiges beslut 2023-10-24, § 331 och gäller från och med 2024-01-01.

Till Reglemente för Linköpings kommun hör även två bilagor samt en instruktion för kommundirektören.

Senast uppdaterad den 18 december 2023