Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Så används skattepengarna

Kommunens främsta inkomstkälla är kommunalskatten, det vill säga den inkomstskatt som invånarna betalar varje månad. Här kan du se hur skattepengarna fördelas och du kan se aktuell skattesats i Linköping.

Kommunalskatten finansierar mellan 80-85 procent av kommunens löpande verksamhet, som förskola, skola, äldreomsorg, gator, vägar med mera. Övriga intäkter består av statsbidrag, fastighetsavgifter, samt avgifter för verksamhet, barnomsorgsavgifter, äldreomsorgsavgifter med mera.

Den skatt du som skattebetalare betalar består av tre obligatoriska delar; skatt till kommunen, skatt till regionen samt begravningsavgift. 

Skatt till Linköpings kommun

Kommunalskatten i Linköping uppgår för inkomståret 2021 till 20:20 kronor per 100 intjänade kronor, vilket är oförändrat jämfört med föregående år.

Skatt till Regionen 

Regionskatten uppgår till 11:55 kronor för 2021. 

Begravningsavgift

Begravningsavgiften är obligatorisk och uppgår till 25,3 öre per 100 intjänade kronor.

För en mer detaljerad redovisning hänvisas till Skatteverkets hemsida.

 

Räkna med Skattekollen

Laddar in Skattekollen...
Laddar...

            

Utjämning mellan kommuner

Det finns en kommunalekonomisk utjämning mellan Sveriges kommuner. Inkomstutjämningen är till stor del statligt finansierad. Systemet för kommunalekonomisk utjämning ska skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner i landet att kunna tillhandahålla sina invånare likvärdig service oberoende av kommuninvånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden. Skillnader i kommunalskatt ska därmed i huvudsak spegla skillnader i effektivitet, service- och avgiftsnivå och inte bero på skillnader i strukturella förutsättningar.

Utjämningssystemet består av olika delar, inkomstutjämning och kostnadsutjämning.

En utjämning av skatteinkomster mellan kommuner där kommuner med en skattekraft under 115 procent av medelskattekraften i riket får ett bidrag och kommuner med en skattekraft över 115 procent av medelskattekraften betalar en avgift. Skattekraft är summan av kommuninvånarnas inkomster fördelat på totalt antal kommuninvånare. För år 2021 får Linköping 1,2 miljarder i bidrag.

Består av flera delmodeller där kommuner med en ogynnsam kostnadsstruktur får ett bidrag av staten. De som har en gynnsam struktur får istället betala en avgift till staten. För 2021 får Linköping betala drygt 0,5 miljarder.

Senast uppdaterad den 2 juli 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: