Cykelparkering

Här hittar du cykelparkeringar och regler hur du ska parkera din cykel. Du hittar även information om hur du får tillbaka en cykel som flyttats på grund av att den parkerats fel.

Av hänsyn till gående, synskadade och rörelsehindrade är det viktigt att du parkerar din cykel på cykelparkeringar. I Linköpings karta hittar du de stora centralt placerade cykelparkeringar.

I Linköpings innerstad sker regelbunden städning av skrotcyklar och flyttning av övergivna eller felparkerade cyklar. Skrotcyklar kan tas bort direkt medan de övergivna eller felparkerade cyklarna lappas för att kunna flyttas tidigast efter tre dagar. Därefter förvarar kommunen dem inlåsta under tre månader. Sedan övergår de i kommunens ägo om inte dess ägare hört av sig.

Juridiskt sett är även cyklar fordon.

TrF 3 kap. 49 a § 1 stycket
På allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvudman för hållande av allmänna platser och inom vägområde för allmän väg får fordon parkeras högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag.

Pendlarparkering för cyklar

Dukaten Parkering erbjuder cykelparkering för bilpendlare.

Cykelparkering vid Linköpings resecentrum

Vid resecentrum finns dygns- och långtidscykelparkeringar samt cykelgarage.

Dygns- och långtidsparkeringar

  • På dygnsparkeringar är det tillåtet att parkera i 24 timmar.
  • På långtidsparkeringarna får du parkera i högst 30 dygn.

Cykelgarage

Dukaten Parkering erbjuder smidig och säker cykelförvaring i sitt cykelgarage vid resecentrum.

Cykelparkeringsregler för resecentrum 

Parkeringsreglerna har införts för att förbättra tillgången till cykelställ och framkomligheten för alla som rör sig i området kring resecentrum.

Parkeringsreglerna innebär att:

  • Cykeln ska parkeras i ett cykelställ.
  • Cykeln får inte parkeras längre tid än vad parkeringsplatsen tillåter. 24-timmar eller 30-dygn beroende på parkeringsplats.

Frågor och svar om regler för cykelparkering vid resecentrum

Felparkerade cyklar flyttas

Cyklar som inte står i cykelställ eller som inte är använda under längre tid och därmed bedöms som övergivna kommer att flyttas. Innan vi flyttar cykeln lappas den för att informera om att den ska flyttas. Vi kontaktar även polisen som gör en kontroll för att se om den är stulen. Cyklar som anmälts stulna hanteras av polisen.

Om du tror att kommunen flyttat bort din cykel fyller du i formuläret Registrering av saknad cykel.

När vi tagit emot dina uppgifter i formuläret kan kommunen kontakta dig och avtala tid för utlämning. Det kostar 200 kronor att lösa ut den och tänk på att du måste legitimera dig för att hämta ut cykeln. Ta med din cykelnyckel! Information om detaljer om betalning med mera meddelas i samband med tidsbokning för utlämning.

Cyklar som inte kan identifieras eller inte hämtas ut tillfaller kommunen.

Om inte kommunen flyttat din cykel kan den vara stulen. Gör då en anmälan till polisen och kontakta ditt försäkringsbolag.

Länk till polisens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 28 maj 2019