Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Cykelparkering

Här hittar du cykelparkeringar och regler hur du ska parkera din cykel. Du hittar även information om hur du får tillbaka en cykel som flyttats på grund av att den parkerats fel.

Av hänsyn till gående, synskadade och rörelsehindrade är det viktigt att du parkerar din cykel på cykelparkeringar. I Linköpings karta hittar du de stora centralt placerade cykelparkeringar.

Flyttning av felparkerade cyklar

I Linköpings innerstad och vid resecentrum sker regelbunden städning av skrotcyklar och felparkerade cyklar.

Skrotcyklar kan tas bort direkt medan cyklar som inte står i cykelställ eller som är felparkerade enligt gällande parkeringsregler lappas med en uppmaning om att cykeln ska flyttas. Om uppmaningen inte följs så flyttar vi cykeln till en låst förvaring. Ägaren har tre månader på sig att hämta ut sin cykel. Vi kontaktar även polisen som gör en kontroll för att se om den är stulen. Cyklar som anmälts stulna hanteras av polisen.

Om du tror att kommunen flyttat bort din cykel fyller du i formuläret Registrering av saknad cykel, som du hittar nedan. 

När vi tagit emot dina uppgifter i formuläret kontaktar kommunen dig för att avtala tid för utlämning. Det kostar 200 kronor att lösa ut cykeln. Tänk på att du måste legitimera dig för att få hämta ut cykeln. Ta med din cykelnyckel! Information om detaljer som betalning med mera meddelas i samband med tidsbokning för utlämning.

Cyklar som inte kan identifieras eller inte hämtas ut tillfaller kommunen.

Om inte kommunen flyttat din cykel kan den vara stulen. Gör då en anmälan till polisen och kontakta ditt försäkringsbolag.

Länk till polisens webbplats

TrF 3 kap. 49 a § 1 stycket:

På allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvudman för hållande av allmänna platser och inom vägområde för allmän väg får fordon parkeras högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag.

Pendlarparkering för cyklar

Dukaten Parkering erbjuder cykelparkering för bilpendlare.

Cykelparkering vid Linköpings resecentrum

Vid resecentrum finns dygns- och långtidscykelparkeringar samt cykelgarage.

Dygns- och långtidsparkeringar

  • På dygnsparkeringar är det tillåtet att parkera i 24 timmar.
  • På långtidsparkeringarna får du parkera i högst 30 dygn.

Cykelgarage

Dukaten Parkering erbjuder smidig och säker cykelförvaring i sitt cykelgarage vid resecentrum.

Cykelparkeringsregler för resecentrum 

Parkeringsreglerna har införts för att förbättra tillgången till cykelställ och framkomligheten för alla som rör sig i området kring resecentrum.

Parkeringsreglerna innebär att:

  • Cykeln ska parkeras i ett cykelställ.
  • Cykeln får inte parkeras längre tid än vad parkeringsplatsen tillåter. 24-timmar eller 30-dygn beroende på parkeringsplats.

Senast uppdaterad den 3 december 2019