Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Landsbygdsutveckling

Linköping är inte bara en stad på en slätt. Här finns också en levande och växande landsbygd med trivsamma småorter som tillsammans med staden bildar en värdefull helhet.

I takt med att Linköpings kommun växer ökar behovet av hållbara, tillgängliga och attraktiva livsmiljöer även utanför tätorterna. Därför arbetar vi sedan länge med utveckling av landsbygden. Det handlar bland annat om att förenkla byggande och boende, trygga kollektivtrafik och kommersiell service, bibehålla små skolor, se över vatten och avlopp samt främja kultur och fritid. Alla de tankar, riktningar och mål som hittills tagits fram finns samlade i Översiktsplan för landsbygden och småorterna. Ladda hem översiktsplanen eller läs mer via övriga rubriker.

Landsbygdsstrategi

I arbetet med att utveckla landsbygden bygger vi på den strategi som kommunen har tagit fram. Den innehåller viktiga inriktningar för framtiden. Vi har också nära kontakt med byalag, hembygdsföreningar och andra lokala nätverk och Linköpingsbor.

Planer för vatten och avlopp på landsbygden

För att minimera utsläppen och skydda sjöar och vattendrag har kommunen och Tekniska verken tagit fram riktlinjer för vatten- och avloppsplanering.

Lediga tomter

Den mark som är möjlig att bebygga finns mest i privat ägo. Det fåtal tomter som kommunen har säljs via mäklare.

Kontakt

Vid övergripande frågor som gäller landsbygdsutveckling, kontakta ansvarig tjänsteman.

Till e-postformulär för landsbygdsstrateg Lars-Åke Gustafson

E-post: [email protected]

Senast uppdaterad den 25 april 2022