Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Landsbygdsstatistik

Hur många barn går i skola på landsbygden? Hur ser resvanorna ut? Och hur många företag finns det i omlandet? Linköpings landsbygd och omland i siffror är en rapport med statistik om bland annat utbildningsbakgrund, företagande och resvanor på landsbygden.

Linköpigns omland och landsbygd i siffror är en rapport från 2012 som uppdaterades 2018. Förutom redovisningar av befolkning och markanvändning innefattar rapporten redovisningar av utbildningsbakgrund och arbetsmarknad, företagande, rese- och kommunikationsvanor, kommersiell och kommunal service med mera.

Det finns ingen vedertagen definition av begreppet landsbygd på nationell nivå. Istället pratar man om flera olika landsbygder beroende på sammanhang. I Linköping har vi valt att kalla allt utanför Linköpings tätort, centralorten/själva staden med dess stadsdelar, för Linköpings omland. Här bor drygt 44 000 personer, 28 procent av befolkningen i kommunen. I omlandet bor 37 procent av alla barn i skolåldern. Det innebär att andelsmässigt bor fler skolbarn i omlandet än i Linköpings tätort.

Om man räknar bort de sju större tätorterna utanför Linköpings tätort med mer än 1 000 invånare, till exempel Ljungsbro och Vikingstad, så bor det drygt 20 000 personer på det vi kallar landsbygd. Räknar man även bort de 12 tätorterna med 200-1000 invånare återstår det 16 000 invånare på det vi kallar ren landsbygd.

Av Linköpings yta är ungefär 7 procent bebyggd mark. 36 procent används som jordbruksmark mot 8 procent i Sverige som helhet. 40 procent är skogsmark och 8 procent är övrig mark.

Senast uppdaterad den 11 september 2020