Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Leader Folkungaland

Leader är en metod för att utveckla landsbygden utifrån lokala förutsättningar. Linköping är med i Leader-området Folkungaland. Från Leader Folkungaland kan aktörer på landsbygden som har en utvecklingsidé ansöka om medel för att kunna förverkliga den.

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som funnits inom EU sedan början av 1990-talet. Leader har ett  "bottom-up” perspektiv och arbetar genom att olika aktörer på landsbygden, privata, ideella och offentliga, samarbetar för att driva på utvecklingen i just deras hembygd.        

Linköping är med i Leader-området Folkungaland sedan starten 2007. Från Leader Folkungaland kan aktörer på landsbygden som har en utveckling/projektidé ansöka om medel för att kunna förverkliga sin idé. Projektägarna måste alltid bidra med något själva, till exempel ideell tid.

Är du intresserad av att veta mer om Leader eller har du kanske en projektidé som du söker finansiering till, kontakta Leader Folkungaland så hjälper de dig.

Senast uppdaterad den 11 september 2020