Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Översiktsplanering

Översiktsplanering handlar om hur Linköping ska utvecklas på längre sikt. Det innebär att arbeta med visioner för framtiden och att i dialog skapa en gemensam strategi för utvecklingen.

Processen att ta fram en översiktsplan tar i allmänhet ett par år. De olika planerna har kommit olika långt i planeringsprocessen. Nedan ser du de översiktsplaner och övergripande planer som det arbetas med för närvarande.

Pågående övergripande planer
Linköpings antagna översiktsplaner hittar du på sidan:

Senast uppdaterad den 14 november 2019