Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Översiktsplanering

På den här sidan kan du ta del av gällande översiktsplan och vilka fördjupningar och tillägg som arbetas med för närvarande.

Översiktsplanering handlar om hur Linköping ska utvecklas på längre sikt. Det innebär att arbeta med visioner för framtiden och att i dialog skapa en gemensam strategi för utvecklingen.

Hur går planeringen av framtidens Linköping till?

Aktuella samråd
Aktuella utställningar
Pågående övergripande planer
Linköpings gällande översiktsplan

Senast uppdaterad den 13 september 2021