Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Översiktsplanering

Översiktsplanering handlar om hur Linköping ska utvecklas på längre sikt. Det innebär att arbeta med visioner för framtiden och att i dialog skapa en gemensam strategi för utvecklingen.

Processen att ta fram en översiktsplan tar i allmänhet ett par år. De olika planerna har kommit olika långt i planeringsprocessen. På den här sidan ser du de översiktsplaner och övergripande planer som det arbetas med för närvarande.

Hur går planeringen av framtidens Linköping till?

Pågående övergripande planer
Linköpings antagna översiktsplaner hittar du på sidan:

Senast uppdaterad den 19 maj 2021