Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Gällande översiktsplan

Här kan du ta del av Linköpings kommuns översiktsplan.

Vad säger Linköpings kommuns översiktsplan?

Kommunomfattande översiktsplan

Varje kommun ska enligt lag ha en översiktsplan för hela kommunen. Linköpings översiktsplan består av de tre huvuddelarna Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping, Översiktsplan för staden Linköping och Översiktsplan för landsbygden och småorterna. Till huvuddelarna finns ett antal fördjupningar och tillägg.

Strukturen för Linköpings översiktsplan. I bilden ser du fördjupningar och tillägg under huvuddelarna, i samma färg som den huvuddel de tillhör. Siffrorna inom parentes är det år då fördjupningen eller tillägget antogs. De fördjupningar och tillägg som är under framtagande syns i bilden i en ljusare nyans.

I dokumentet Läsanvisning för översiktsplan finns information om hur delplaner, fördjupningar och tillägg förhåller sig till varandra och hur gällande översiktsplan ska tolkas.

Senast uppdaterad den 13 september 2021