Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Cykla och gå

På Linköpings kommun arbetar vi för att fler ska välja att resa hållbart, och vad är egentligen mer hållbart än att cykla eller gå?

Aktuellt just nu

Linköping+cykling=sant

Linköpings kommun har antagit målet om en koldioxidfri stad redan år 2025. För att detta mål ska uppnås behövs åtgärder på flera områden, ett av dessa är resande. Vi vill att så många som möjligt ska välja cykel eller gång framför andra färdsätt med större klimatpåverkan. Förutom att gynna klimatet bidrar cykling och gång dessutom till ökat välmående, både fysiskt som psykiskt. 

Vägnätet för cykling i Linköping är i ständig utveckling och målsättningen är att det enklaste sättet att ta sig fram i staden ska vara via cykel. Vi vill att 40% av det totala antalet resor inom tätorten ska ske via cykel år 2030, i de senast genomförda mätningarna låg siffran på 28%. I kommunen finns redan idag totalt 48 mil cykelvägar!

Här nedan hittar du information som rör cykel och gång i Linköpings kommun.

Kontakt Linköping

Linköpings kommuns kontaktcenter.

Chatt: Vardagar mellan 8.00-16.00.

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Postadress:
Linköpings kommun
Ange den verksamhet det gäller
581 81 Linköping

Senast uppdaterad den 31 augusti 2022