Hoppa till huvudinnehåll

Cykellänken - Linköpings nya supercykelvägar

Att cykla är bra för hälsan, plånboken och miljön. Därför arbetar vi aktivt för att göra det enklare, smidigare och säkrare att trampa sig fram genom staden. Ett stort steg i denna utveckling är byggandet av Linköpings supercykelvägar – Cykellänken.

Du känner bland annat igen Cykellänken genom att den är extra bred, har tydlig uppdelning mellan vägbanorna för gång respektive cykel samt den återkommande orangea färgen och symbolen. Cykellänken är dessutom bättre belyst än andra cykelbanor, likväl längs vägen som i tunnlar och skogspartier. Den har också högsta prioritet på drift och underhåll året om. Längs med cykellänkarna finns även små rastplatser utrustade med bland annat bänkar, cykelpumpar, fina planteringar och hoppstubbar.

Person som cyklar på dubbelriktad cykelbana.

Hittills finns tre färdiga sträckor: 

  • Ryd C- Linköping C
  • Skäggetorp C- Linköping C
  • Hjulsbro- Linköping C 

Utöver detta finns även en del av en tvärlänk (längs Ålerydsvägen) som ska koppla ihop Linköpings södra bostadsområden i Ullstämma med den västra delens täta arbetsplatsområden i Mjärdevi.

Spindelnätskartan över cykelkarta

I Översiktsplan för staden Linköping finns ett inriktningsbeslut om att utveckla totalt nio stycken cykellänkar (här benämnda som Expresscykelstråk). Dessa realiseras utefter behov och finansieras i takt med stadens utbyggnad. Det pågår i dagsläget även en trafiknätsanalys, vilken kan komma att ändra planeringen om mer aktuella behov träder fram. Beslut om byggnation tas separat för varje unik länk i samhällsbyggnadsnämnden.

Porträtt Sandra Viktor
Sandra Viktor

Miljösamordnare Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Till e-postformulär för Sandra Viktor

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 89 79

Senast uppdaterad den 12 februari 2024