Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Gator och torg

Linköpings alla gator, gång- och cykelbanor, tunnlar, broar och gatlyktor ses regelbundet över för att du ska kunna ta dig fram tryggt och säkert.

Hantering av felanmälan sommartid

Under juli månad har vi lägre bemanning. Vi prioriterar då att hantera akuta ärenden. Därför ber vi om överseende med att hanteringen av felanmälningar och synpunkter kan ta längre tid under sommaren. Tack och trevlig sommar!

Felanmälan gata och park

Vår målsättning är att kommunen ska upplevas som hel, ren och trygg. Tack för att du hjälper oss – tillsammans får vi ett bättre Linköping.

Via länken Felanmälan och synpunkter - trafik, gata och park kan du anmäla fel eller lämna synpunkter. Du kan höra av dig med sådant som rör gator, torg, parker och naturområden

Du även vända dig till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Kvällar och helger kan du vända dig till Risklinjen för brådskande åtgärder som inte kan vänta till nästkommande vardag. Du når Risklinjen via telefonnummer 020-93 00 00.

Utomhusbelysning

Utomhusbelysningen i Linköping omfattar cirka 25 000 lampor som lyser upp gator, vägar, gångbanor, cykelvägar, tunnlar och parker.

Belysningen ägs av Tekniska verken som även ansvarar för drift och underhåll.

Asfaltering

Med jämna intervall genomförs inventering av kommunens alla gator och gång och cykelvägar. I inventeringen ses bland annat asfaltens ålder, synbar kondition, bärighet och struktur över.

Därefter genomförs en prioritering av vilka gator som ska renoveras under året. Prioriteringen tar hänsyn till ledningsägarnas arbeten samt framtida ombyggnads- och nyanläggningsprojekt.

Klotter

Vi ser till så att allt klotter på kommunens egendom tas bort inom 24 timmar efter det att rapporten kommit in.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 30 juni 2021