Gator och torg

Linköpings alla gator, gång- och cykelbanor, tunnlar, broar och gatlyktor ses regelbundet över för att du ska kunna ta dig fram tryggt och säkert.

Felanmälan gata och park

Vår målsättning är att kommunen ska upplevas som hel, ren och trygg. Här har du möjlighet att lämna synpunkter eller anmäla fel. Tillsammans kan vi göra Linköping bättre. Du kan till exempel höra av dig till oss med sådant som rör gator, torg, parker och naturområden.

Vi jobbar efter tydliga rutiner när vi tar hand om vår kommun, men kan inte vara överallt samtidigt och behöver därför din hjälp för att skapa ett bättre Linköping.

Vid akuta ärenden som inte kan vänta till nästkommande vardag, ringer du risklinjen 020-93 00 00, där du kan få hjälp dygnet runt.

Tack för att du hjälper oss – tillsammans får vi ett bättre Linköping.

Klicka på länken nedan för att lämna dina synpunkter eller göra en felanmälan. Börja med att välja kategori. Ange plats i kartan så exakt som möjligt, så underlättar det för oss att hantera ärendet. Kryssa i om och hur du vill få återkoppling.

I kartan syns markeringar för felanmälningar och synpunkter som redan registrerats.

Du har möjlighet att skicka med ett foto till ärendet.

Hanteringen kan ta lite längre tid på sommaren

Under semesterperioden i juli har vi lägre bemanning och semestervikarier. Vi prioriterar då att hantera akuta ärenden. Därför ber vi om överseende med att hanteringen av icke akuta felanmälningar och synpunkter kan ta lite längre tid under sommaren. Tack!

Belysning

Den offentliga belysningen i Linköping omfattar cirka 25 000 lampor som lyser upp gator, vägar, gångbanor, cykelvägar, tunnlar och parker.

Belysningen ägs av Tekniska verken som även ansvarar för drift och underhåll.

Felanmälan belysning

Asfaltering

Med jämna intervall genomförs inventering av kommunens alla gator och gång och cykelvägar. I inventeringen tittar vi bland annat på asfaltens ålder, synbar kondition, bärighet och struktur. Därefter genomförs en prioritering av vilka gator som ska renoveras under året. Prioriteringen tar hänsyn till ledningsägarnas arbeten samt framtida ombyggnads och nyanläggningsprojekt.

Klotter

Vi ser till så att allt klotter på kommunens egendom tas bort inom 24 timmar efter det att rapporten kommit in.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 juni 2019