Gator och torg

Linköpings alla gator, gång- och cykelbanor, tunnlar, broar och gatlyktor ses regelbundet över för att du ska kunna ta dig fram tryggt och säkert.

Felanmälan gata och park

Vår målsättning är att ha en hel och ren stad! Du är välkommen att hjälpa oss genom att uppmärksamma fel och brister. Använd tjänsten felanmälan och synpunkter - gata och park för att rapportera fel och brister, exempelvis:

  • hål i gatan, igensatta brunnar, vinterväghållning
  • nedskräpning, glaskross, klotter
  • trafiksignaler, vägmärken, skyltar
  • lekplatser, parker, grönområden

Belysning

Den offentliga belysningen i Linköping omfattar cirka 25 000 lampor som lyser upp gator, vägar, gångbanor, cykelvägar, tunnlar och parker.

Belysningen ägs av Tekniska verken som även ansvarar för drift och underhåll.

Felanmälan belysning

Asfaltering

Med jämna intervall genomförs inventering av kommunens alla gator och gång och cykelvägar. I inventeringen tittar vi bland annat på asfaltens ålder, synbar kondition, bärighet och struktur. Därefter genomförs en prioritering av vilka gator som ska renoveras under året. Prioriteringen tar hänsyn till ledningsägarnas arbeten samt framtida ombyggnads och nyanläggningsprojekt.

Klotter

Vi ser till så att allt klotter på kommunens egendom tas bort inom 24 timmar efter det att rapporten kommit in.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 juni 2018