Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Gator och torg

Linköpings alla gator, gång- och cykelbanor, tunnlar, broar och gatlyktor ses regelbundet över för att du ska kunna ta dig fram tryggt och säkert.

Felanmälan gata och park

Vår målsättning är att kommunen ska upplevas som hel, ren och trygg. Tack för att du hjälper oss – tillsammans får vi ett bättre Linköping.

Via länken Felanmälan och synpunkter - trafik, gata och park kan du anmäla fel eller lämna synpunkter. Du kan även höra av dig med sådant som rör trafik, gator, torg, parker och naturområden till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Kvällar och helger kan du vända dig till Risklinjen för brådskande åtgärder som inte kan vänta till nästkommande vardag. Du når Risklinjen via telefonnummer 020-93 00 00.

Utomhusbelysning

Utomhusbelysningen i Linköping omfattar cirka 25 000 lampor som lyser upp gator, vägar, gångbanor, cykelvägar, tunnlar och parker.

Belysningen ägs av Tekniska verken som även ansvarar för drift och underhåll.

Asfaltering

Med jämna intervall genomförs inventering av kommunens alla gator och gång och cykelvägar. I inventeringen ses bland annat asfaltens ålder, synbar kondition, bärighet och struktur över.

Därefter genomförs en prioritering av vilka gator som ska renoveras under året. Prioriteringen tar hänsyn till ledningsägarnas arbeten samt framtida ombyggnads- och nyanläggningsprojekt.

Klotter

Klotter (inklusive klistermärken och olaga affischering) påverkar hur vi upplever vår gemensamma miljö. Linköpings kommun arbetar därför aktivt med att ta bort klotter. Målsättningen är att sanering av klotter ska ske inom 24 timmar efter upptäckt.

Kommunens upphandlade entreprenör ronderar och sanerar klotter på kommunal egendom, till exempel papperskorgar, lyktstolpar, broar, tunnlar, vägmärken och parkbänkar. Klotter på elskåp hanteras av Tekniska verken medan klotter på husfasader är fastighetsägarens ansvar att ta bort.

Allt klotter fotograferas och dokumenteras. Kränkande budskap polisanmäls.

När vi inom staden bygger om och bygger nytt strävar vi så långt det är möjligt efter att utformning, ytbehandling och belysning ska försvåra klotter.

Du kan anmäla klotter via länken Felanmälan och synpunkter - trafik, gata och park eller genom att höra av dig till Kontakt Linköping.

Busskur - Väderskydd

Vid de flesta busshållplatser i Linköpings kommun finns väderskydd även kallat busskur, väntkur, eller hållplatsskydd för resenärerna. I kommunen finns två typer av väderskydd, de med reklam och de utan. Utifrån detta har kommunen två upphandlade entreprenörer som har hand om skötseln av väderskydden.

Det är viktigt att väderskydd med krossat glas upptäcks tidigt och du kan hjälpa oss genom att anmäla till oss så fort du upptäcker det.

Du anmäler skadan via Felanmälan och synpunkter - trafik, gata och park eller genom att höra av dig till Kontakt Linköping.

Glaskross på gata och gång- och cykelväg

Krossat glas på gator eller gång- och cykelvägar kan skada fordon, människor och djur. Det är därför viktigt att det sopas upp så fort som möjligt. Om du har upptäckt glaskross så är det därför bra om du anmäler det till oss så att våra entreprenörer kan ta hand om det så fort som möjligt.

Anmälan görs via länken Felanmälan och synpunkter - trafik, gata och park eller så kan du höra av dig till Kontakt Linköping.

 

Senast uppdaterad den 8 november 2021