Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Gator och torg

Linköpings alla gator, gång- och cykelbanor, tunnlar, broar och gatlyktor ses regelbundet över för att du ska kunna ta dig fram tryggt och säkert.

Felanmälan gata och park

Vår målsättning är att kommunen ska upplevas som hel, ren och trygg. Tack för att du hjälper oss – tillsammans får vi ett bättre Linköping.

Vi jobbar efter tydliga rutiner när vi tar hand om vår kommun, men kan inte vara överallt samtidigt och behöver därför din hjälp för att skapa ett bättre Linköping.

Du gör en felanmälan via länken Felanmälan och synpunkter - trafik, gata och park. Här har du möjlighet att lämna synpunkter eller anmäla fel. Du kan till exempel höra av dig till oss med sådant som rör gator, torg, parker och naturområden.

  • Börja med att välja kategori.
  • Ange plats i kartan så exakt som möjligt, så underlättar det för oss att hantera ärendet.
  • Kryssa i om och hur du vill få återkoppling.
  • Du har möjlighet att skicka med ett foto till ärendet.

I kartan syns markeringar för felanmälningar och synpunkter som redan registrerats.

Vid akuta ärenden utanför kontorstid, som inte kan vänta till nästkommande vardag, ringer du Risklinjen på telefonnummer 020-93 00 00. Risklinjen bemannas dygnet runt alla dagar.

Hantering av felanmälan sommartid

Under sommarperioden har vi lägre bemanning och sommarvikarier. Vi prioriterar då att hantera akuta ärenden. Vi ber därför om överseende med att hanteringen av icke akuta felanmälningar kan ta lite längre tid under sommaren. 

 

Belysning

Den offentliga belysningen i Linköping omfattar cirka 25 000 lampor som lyser upp gator, vägar, gångbanor, cykelvägar, tunnlar och parker.

Belysningen ägs av Tekniska verken som även ansvarar för drift och underhåll.

Felanmälan belysning

Asfaltering

Med jämna intervall genomförs inventering av kommunens alla gator och gång och cykelvägar. I inventeringen ses bland annat asfaltens ålder, synbar kondition, bärighet och struktur över. Därefter genomförs en prioritering av vilka gator som ska renoveras under året. Prioriteringen tar hänsyn till ledningsägarnas arbeten samt framtida ombyggnads- och nyanläggningsprojekt.

Klotter

Vi ser till så att allt klotter på kommunens egendom tas bort inom 24 timmar efter det att rapporten kommit in.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 juni 2020

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: