Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kommersiell exponering på allmän plats

Linköpings innerstad ska vara attraktiv och locka besökare. Allmän plats ska i första hand vara allmänt tillgänglig och är avsedd för gemensamma behov. Om du har butik, restaurang eller annan typ av verksamhet, finns anvisningar över hur ytan utanför får användas.

Tillfällig varuexponering

Du kan ansöka om varuexponering i direkt anslutning till en butik om dessa krav uppfylls:

 • Varuexponeringen ska placeras direkt vid fasad i anslutning till butiksentré.

 • Mått: 
  Bredd: max 40 cm från fasad
  Längdmått: max totalt 250 cm lång (blomkruka ingår i måttet, ytan får delas upp.)

 • 150 cm fri gångyta ska finnas kvar för att framkomligheten förbi butik ska vara tillräckligt bra. Detta gör att alla trottoarer inte har möjlighet att rymma varuexponering.
 • Exponeringen får inte hindra möjlighet att använda dörröppnare eller ringklocka.

 • Exponeringen ska konstrueras så att den kan upptäckas av personer med synnedsättning, exempelvis genom att ha en massiv botten eller ha en tvärslå (minst 10 cm hög).

 • Ingrepp i marken eller fastsättning med skruv i gångbaneplattor får inte göras.

 • Varuexponeringen får bara ske under verksamhetens öppettider.

 • Vid varuexponering godkänns inte gatupratare.

Tillfällig försäljning utanför butik

Vid event/aktiviteter finns det möjlighet att ansöka om tillfällig försäljning utanför butik.

Gatupratare

För att få placera gatupratare utanför butiken krävs tillstånd. Tillstånd söks hos polisen som i sin tur samråder med kommunen. Med hänsyn till framkomlighet och säkerhet för förbipasserande måste varuskylten uppfylla vissa krav:

 • Gatuprataren ska ha en tydlig rund fot med kant så att den kan upptäckas av personer med synnedsättning. Kantens höjd: 10-15 cm.

 • Gatupratarens storlek får ha maxmått: diameter fot: 65 cm,  höjd: 90-120 cm.  Vid beställning av ny gatupratare välj kulör RAL 7016.

 • Gatuprataren placeras i direkt anslutning till verksamheten, vid husfasaden.

 • För gallerior, eller när flera verksamheter delar entré, tillåts bara en gatupratare.

 • 150 cm fri gångyta ska finnas kvar, därför är det inte möjligt med gatupratare på vissa trottoarer/gångytor.

 • Om näringsidkaren har uteservering ska gatuprataren stå inom uteserveringsytan.

 • Får bara användas under verksamhetens öppettider.

 • Får inte hindra möjlighet att använda dörröppnare eller ringklocka.

 • Vid användning av gatupratare godkänns inte varuexponering.

Exempel på godkänd gatupratare.

Blomkruka

Det går bra att ställa en blomkruka direkt utanför entrén och det krävs inte heller tillstånd om dessa krav uppfylls:

 • placering direkt mot fasad

 • max 40 cm ut från fasad

 • minst 50 cm hög

 • massiv och tung sockel för att stå stadigt

 • får inte hindra möjlighet att använda dörröppnare eller ringklocka.

Illustrerar exempel på varuexponering samt blomkruka.

Beachflaggor och mattor med mera

Beachflaggor, pollare med rep eller mattor är inte tillåten exponering av verksamheten. Undantag för pollare med rep kan ges om ni bedriver krog-nattklubbsverksamhet, då kan dessa användas som köfålla och tillstånds söks hos Polisen. 

Cafébord och stolar

Cafébord och stolar är inte tillåtet, om det inte rör sig om café- eller restaurangverksamhet. För uteservering krävs tillstånd som söks via polisen.

Marschaller och lyktor

Verksamheten är ansvarig för säkerheten för marschaller och lyktor. Det är viktigt att ha restriktiv hållning till användandet av marschaller och i första hand välja andra alternativ.

 • Marchsaller och ljus ska vara placerade i tunga hållare med ett omslutande skydd
 • Placeras intill fasad

Sammanfattning

Alla gator/trottoarer är inte tillräckligt breda för både gatupratare och fotgängare. Innan du ansöker om tillstånd kan du avgiftsfritt få ett förhandsbesked från Stadsmiljöavdelningen. Då utreder vi om placeringen av den önskade möbleringen fungerar på platsen.

Vid evenemang, invigning eller annan tillfällig marknadsföring finns det möjlighet till undantag. Hör av dig till kommunen för mer information om detta.

Objekt OK Nej Kräver tillstånd
Gatupratare     X
Blomkruka
(smalare än 40 cm)
X    
Marschaller/Lyktor X    
Cafébord och stolar
(uteservering)
    X
Mattor   X  
Pollare med rep för entré   X Köfålla kräver tillstånd
Varuexponering     X
Tillfälllig försäljning utanför butik     X
Beachflagga   X  

 

  

Senast uppdaterad den 29 september 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: