Kommersiell exponering på allmän plats

Har du en butik eller ett företag och undrar hur du får ställa tillfälliga skyltar och möblera utanför? Då hittar du anvisningar gällande det här!

Anvisningar exponering på allmän plats

Linköpings innerstad ska vara attraktiv och locka besökare. För att alla som har butik, restaurang, salong eller annan rörelse ska kunna ges samma möjlighet finns anvisningar för hur den allmänna platsmarken får användas för att marknadsföra verksamhet. Allmän plats är ett område som i första hand ska vara allmänt tillgängligt och avsedd för gemensamma behov i staden.

Denna infomation beskriver hur kommersiell exponering får ske på allmän plats i vår stad. 

Tillfällig varuexponering

Du kan ansöka om varuexponering i direkt anslutning till en butik om dessa krav uppfylls.

 • Varuexponeringen ska placeras direkt vid fasad i anslutning till butiksentré.

 • Mått: 
  Bredd: max 40 cm från fasad
  Längdmått: max totalt 250 cm lång (blomkruka ingår i måttet, ytan får delas upp.)

 • 150 cm fri gångyta ska finnas kvar för att framkomligheten förbi butik ska vara tillräckligt bra. Detta gör att alla trottoarer inte har möjlighet att rymma varuexponering.
 • Exponeringen får inte hindra möjlighet att använda dörröppnare eller ringklocka.

 • Exponeringen ska konstrueras så att den kan upptäckas av personer med synnedsättning, exempelvis genom att ha en massiv botten eller ha en tvärslå (minst 10 cm hög).

 • Ingrepp i marken eller fastsättning med skruv i gångbaneplattor får inte göras.

 • Varuexponeringen får bara ske under verksamhetens öppettider.

 • Vid varuexponering godkänns inte gatupratare.

Tillfällig försäljning utanför butik

Vid event/aktiviteter finns det möjlighet att ansöka om tillfällig försäljning utanför butik.
Ansökan sker via polisen med blanketten "Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen" .

Här hittar du blanketten:

Gatupratare

För att få placera gatupratare utanför butiken krävs tillstånd. Tillstånd söks hos polisen som i sin tur samråder med kommunen. Med hänsyn till framkomlighet och säkerhet för förbipasserande måste varuskylten uppfylla vissa krav:

 • Gatuprataren ska ha en tydlig rund fot med kant så att den kan upptäckas av personer med synnedsättning. Kantens höjd: 10-15 cm.

 • Gatupratarens storlek får ha maxmått: diameter fot: 65 cm,  höjd: 90-120 cm.  Vid beställning av ny gatupratare välj kulör RAL 7016.

 • Gatuprataren placeras i direkt anslutning till verksamheten, vid husfasaden.

 • För gallerior, eller när flera verksamheter delar entré, tillåts bara en gatupratare.

 • 150 cm fri gångyta ska finnas kvar, därför är det inte möjligt med gatupratare på vissa trottoarer/gångytor.

 • Om näringsidkaren har uteservering ska gatuprataren stå inom uteserveringsytan.

 • Får bara användas under verksamhetens öppettider.

 • Får inte hindra möjlighet att använda dörröppnare eller ringklocka.

 • Vid användning av gatupratare godkänns inte varuexponering.

 

Ansökan sker via polisen med blanketten "Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen"

Här hittar du blanketten:

Exempel på godkänd gatupratare.

Blomkruka

Det går bra att ställa en blomkruka direkt utanför entrén och det krävs inte heller tillstånd om dessa krav uppfylls:

 • placering direkt mot fasad

 • max 40 cm ut från fasad

 • minst 50 cm hög

 • massiv och tung sockel för att stå stadigt

 • får inte hindra möjlighet att använda dörröppnare eller ringklocka.

Illustrerar exempel på varuexponering samt blomkruka. 

 

Beachflaggor och mattor med mera

Beachflaggor, pollare med rep eller mattor är inte tillåten exponering av verksamheten.

Cafébord och stolar

Cafébord och stolar är inte tillåtet om det inte rör sig om café- eller restaurangverksamhet. För uteservering krävs tillstånd som söks via polisen.

Marschaller och lyktor

Verksamheten är ansvarig för säkerheten för marschaller och lyktor. Det är viktigt att ha restriktiv hållning till användandet av marschaller och i första hand välja andra alternativ.

 • Marchsaller och ljus ska vara placerade i tunga hållare med ett omslutande skydd
 • Placeras intill fasad

Sammanfattning

Alla gator/trottoarer är inte tillräckligt breda för både gatupratare och fotgängare. Innan du ansöker om tillstånd kan du avgiftsfritt få ett förhandsbesked från Stadsmiljökontoret. Då utreder vi om placeringen av den önskade möbleringen fungerar på platsen.

Objekt OK Nej Kräver tillstånd
Gatupratare     X
Blomkruka
(smalare än 40 cm)
X    
Marschaller/Lyktor X    
Cafébord och stolar
(uteservering)
    X
Mattor   X  
Pollare med rep för entré   X Köfålla kräver tillstånd
Varuexponering     X
Tillfälllig försäljning utanför butik     X
Beachflagga   X  

 

  

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 22 januari 2020