Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Parkering

Inom centrala Linköping är det Dukaten Parkering som ansvarar för de större parkeringsplatserna och parkeringshusen. Linköpings kommun ansvarar för de parkeringsplatser som finns utmed kommunala gator.

Telefonparkering

Om du vill betala parkeringsavgiften med din mobiltelefon finns det olika appar du kan använda. På respektive hemsida får du veta mer om vilka parkeringar det gäller och hur du betalar parkeringen med hjälp av telefonen.

Bussparkering

Parkering för uppställning av turistbussar över natt finns på:

  • S:t Larsgatan, norr om Vasavägen/Järnvägsavenyn.
  • Klostergatan, utanför hotell Ekoxen 3 timmar. Tidsbegränsningen gäller måndag till fredag klockan 08.00 - 18.00 samt lördag och dag före helgdag klockan 08.00 - 15.00.

Motorcykelparkering

På kommunala gator finns det inte specifika, föreskrivna och skyltade motorcykelparkeringar. Motorcyklar får parkeras på vanlig parkering på gatan, mot avgift, på samma vilkor som bilar.

Dukaten Parkering har motorcykelparkeringar i parkeringshusen Akilles, Druvan, Detektiven och Baggen.

Långtidsparkering

Dukaten ansvarar för långtidsparkeringen vid Resecentrum. 

Miljöbilsparkering

Miljöbilparkering i Linköping avskaffades 1 september 2015 sedan Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast att undantag från parkeringsavgift bryter mot lagen.

Flytt av fordon

Om ett fordon står trafikfarligt, hindrar trafiken, försvårar vägunderhåll eller annat vägarbete kan det komma att flyttas. Även långtidsuppställda fordon kan flyttas. Kommunen, Trafikverket och Polismyndigheten får fatta beslut om flyttning av fordon.

Felparkerade fordon

Felparkerade fordon på kommunala gator anmäler du till Dukaten Parkering via e-post eller telefon.

Till e-postformulär för Dukaten Parkering

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 54 10
Telefontid: Måndag-fredag klockan 8-16

Webbadress: https://www.dukaten.se/kontakt https://www.dukaten.se/kontakt

Linköping kommuns parkeringsplanering

Den övergripande inriktningen för kommunens arbete med parkeringar är att bidra till en attraktiv och hållbar stadsmiljö i hela staden. Detta sker genom att staden kan byggas tätare och genom att trafikslagens framkomlighet anpassas till översiktsplanens inriktning där biltrafikens andel och miljöbelastning ska minska. För att klara det behöver parkeringarna i staden bli effektivare utnyttjade genom att bli mer marknadsanpassade.

Vid ytterligare frågor ber vi dig kontakta Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 25 mars 2021