Parkering

Inom centrala Linköping är det Dukaten Parkering som ansvarar för de större parkeringsplatserna och parkeringshusen. Linköpings kommun ansvarar för de parkeringsplatser som finns utmed kommunala gator.

Telefonparkering

Om du vill betala parkeringsavgiften med din mobiltelefon finns det olika appar du kan använda. På respektive hemsida får du veta mer om vilka parkeringar det gäller och hur du betalar parkeringen med hjälp av telefonen.

Bussparkering

Parkering för uppställning av turistbussar över natt finns på:

  • S:t Larsgatan, norr om Vasavägen/Järnvägsavenyn.
  • Gröngatan, bakom parkeringshuset Akilles.
  • Klostergatan, utanför hotell Ekoxen 3 timmar. Tidsbegränsningen gäller måndag till fredag klockan 08.00 - 18.00 samt lördag och dag före helgdag klockan 08.00 - 15.00.

Motorcykelparkering

På kommunala gator finns det inte specifika och därmed föreskrivna och skyltade motorcykelparkeringar. Motorcyklar får parkeras på vanlig parkering på gatan, mot avgift, på samma vilkor som bilar.

Dukaten Parkering har motorcykelparkeringar i parkeringshusen Akilles, Druvan, Detektiven och Baggen.

Långtidsparkering

Dukaten ansvarar för långtidsparkeringen vid Resecentrum. 

Miljöbilsparkering

Miljöbilparkering i Linköping avskaffades 1 september 2015 sedan Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast att undantag från parkeringsavgift bryter mot lagen.

Flytt av fordon

Om ett fordon står trafikfarligt, hindrar trafiken, försvårar vägunderhåll eller annat vägarbete kan det komma att flyttas. Även långtidsuppställda fordon kan flyttas. Kommuner, Trafikverket och Polismyndigheten får fatta beslut om flyttning av fordon. Skicka in en ansökan för att anmäla en bil eller annat fordon som behöver flyttas. Hör av dig till Kontakt Linköping om du har frågor.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Skicka e-post till Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00 (juni-augusti 07.30-16.00)

Felparkerade fordon

Felparkerade fordon på kommunala gator anmäler du till Dukaten Parkering via e-post eller telefon.

Skicka e-post till Dukaten Parkering

E-post: info@dukaten.se

Telefon: 013-20 54 10
Telefontid: Måndag-fredag klockan 8-16

Webbadress: https://www.dukaten.se/kontakt https://www.dukaten.se/kontakt

Linköping kommuns parkeringsplanering

Den övergripande inriktningen för kommunens arbete med parkeringar är att bidra till en attraktivare och hållbar stadsmiljö i hela staden. Detta sker genom att staden kan byggas tätare, genom att trafikslagens framkomlighet anpassas till översiktsplanens inriktning där biltrafikens andel och miljöbelastning ska minska. För att klara det behöver parkeringarna i staden bli effektivare utnyttjade genom att bli mer marknadsanpassade.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 maj 2019