Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Parkering

Inom centrala Linköping är det Dukaten Parkering som ansvarar för de större parkeringsplatserna och parkeringshusen. Linköpings kommun ansvarar för de parkeringsplatser som finns utmed kommunala gator.

Avgiftsfri parkering i Linköping city

Fram till 10 januari 2021 är ett antal platser för korttidsparkering avgiftsfria i Linköpings city för att underlätta för snabba ärenden och upphämtning av beställda varor.

Platser och tider

Karta över Linköpings innerstad. Siffrorna visar var de aktuella parkeringsplatserna för avgiftsfri korttidsparkering finns.

Skyltning på de aktuella platserna visar vilka parkeringsplatser som är avgiftsfria. Observera att det endast är dessa platser som är avgiftsfria.

  1. Ågatan mellan Repslagaregatan och St Larsgatan, 30 minuter dygnet runt.
  2. Nygatan mellan Läroverksg och Apotekareg, 3 platser, 30 minuter dygnet runt.
  3. Snickaregatan mellan Storgatan och Ågatan, 3 platser, 30 minuter dygnet runt.
  4. Snickaregatan mellan Ågatan och Kungsgatan, 2 timmar dygnet runt.
  5. Borggårdsgatan, 1 timme dygnet runt.

Telefonparkering

Om du vill betala parkeringsavgiften med din mobiltelefon finns det olika appar du kan använda. På respektive hemsida får du veta mer om vilka parkeringar det gäller och hur du betalar parkeringen med hjälp av telefonen.

Bussparkering

Parkering för uppställning av turistbussar över natt finns på:

  • S:t Larsgatan, norr om Vasavägen/Järnvägsavenyn.
  • Gröngatan, bakom parkeringshuset Akilles.
  • Klostergatan, utanför hotell Ekoxen 3 timmar. Tidsbegränsningen gäller måndag till fredag klockan 08.00 - 18.00 samt lördag och dag före helgdag klockan 08.00 - 15.00.

Motorcykelparkering

På kommunala gator finns det inte specifika, föreskrivna och skyltade motorcykelparkeringar. Motorcyklar får parkeras på vanlig parkering på gatan, mot avgift, på samma vilkor som bilar.

Dukaten Parkering har motorcykelparkeringar i parkeringshusen Akilles, Druvan, Detektiven och Baggen.

Långtidsparkering

Dukaten ansvarar för långtidsparkeringen vid Resecentrum. 

Miljöbilsparkering

Miljöbilparkering i Linköping avskaffades 1 september 2015 sedan Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast att undantag från parkeringsavgift bryter mot lagen.

Flytt av fordon

Om ett fordon står trafikfarligt, hindrar trafiken, försvårar vägunderhåll eller annat vägarbete kan det komma att flyttas. Även långtidsuppställda fordon kan flyttas. Kommunen, Trafikverket och Polismyndigheten får fatta beslut om flyttning av fordon.

Felparkerade fordon

Felparkerade fordon på kommunala gator anmäler du till Dukaten Parkering via e-post eller telefon.

Till e-postformulär för Dukaten Parkering

E-post: info@dukaten.se

Telefon: 013-20 54 10
Telefontid: Måndag-fredag klockan 8-16

Webbadress: https://www.dukaten.se/kontakt https://www.dukaten.se/kontakt

Linköping kommuns parkeringsplanering

Den övergripande inriktningen för kommunens arbete med parkeringar är att bidra till en attraktiv och hållbar stadsmiljö i hela staden. Detta sker genom att staden kan byggas tätare och genom att trafikslagens framkomlighet anpassas till översiktsplanens inriktning där biltrafikens andel och miljöbelastning ska minska. För att klara det behöver parkeringarna i staden bli effektivare utnyttjade genom att bli mer marknadsanpassade.

Vid ytterligare frågor ber vi dig kontakta Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 2 december 2020